DutchVideo 2012

Waargebeurd: Benjamin en de magische jas

De engel Gods neemt Benjamin mee naar het verleden. Als kind was hij bang voor een magische jas, en dat had een goede reden, die hij nu mag zien met de engel Gods! (Boven de 12 jaar)

Gepubliceerd op 3 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

magische jas

Volledige weergave:

Hallo allemaal! Mijn naam is Benjamin. Op 3 juni 2012 verscheen er een engel Gods.

Benjamin, word wakker!

Toen zei hij ook nog: Benjamin, kijk daar eens!

Mijn ogen gingen open, en hè? ‘Waar was ik?’ vroeg ik mij af.

Ik dacht, zei de engel Gods, Benjamin slaapt zo erg vast, en is niet wakker te krijgen. Dit kan wel eens een probleem worden, dus besloot ik jou dan maar om te gaan verplaatsen.

Toen ik zag ik opeens de straat van toen, in mijn kinderjaren…

Ik hoorde het café met de ochtendmuziek. En ook zag ik daar een pension, het was Pension Leuverink. Ook zag ik daar een kapperszaak, enzovoorts. Zelfs liep daar iemand met een zwart hondje. Ook stond de naam te lezen van een straat, ‘Hoge Bothofstraat’, op afstand te lezen.

De engel wees naar een huis, wat me een ontzettend raar, naar gevoel gaf.

Ik zei opeens, “Ik ken dit huis!”

Klopt! zei de engel Gods, vrees niet! Mijn naam is Rafaël. Ik ben hier er voor, om u iets te laten zien. Samen gingen we dit huis binnen uit mijn kinderjaren.

Benjamin, zo zal iedereen hun eigen leven terugzien, voor God de Vader en de engelen.

We liepen de trap op, en ik zag dat vreselijke behang aan de muur. Ik voelde het en hoorde het kraken van de trap, en alle details.

Benjamin, sprak de engel Gods, wees stil en ontdek de volle waarheid uit jouw kinderjaren.

De engel, die tikte mijn mond heel zachtjes aan, zodat ik niet kon spreken. Ook gingen we meteen naar de slaapkamer. Dit was mijn slaapkamer, dat weet ik nog!

Ik weet nog, daar hing een hele lange soort ochtendjas aan die deur. Deze jas, die hing er al vanaf het begin in dit huis. En mijn moeder vond het wel zo mooi, al die mooie tekens en letters, en allemaal in het goud, maar ik was er niet vol van.

Ik keek verbaasd… De engel liet mij die kleine Benjamin daar zien.

Ik was zeven jaar oud. ‘Raar’, dacht ik bij mezelf. Ik zag mezelf!

En toen zag ik opeens ook dat die jas, wat daar hing, ook weer bewoog! Hij bewoog weer, net als in mijn kinderjaren. Ik zag het weer terug…

Ik zag een heel eng gezicht van een man… eerst was het een heel klein kopje, vooraf, maar nu zag ik het duidelijk! Het bewoog, maar ik zag ook opeens dat er duivelse geest in die jas zat, die deze jas bewoog.

Benjamin, die toen nog heel erg klein was en zo schattig, die schreeuwde het uit!

Mijn moeder kwam meteen en haalde die jas weg.

Maar telkens, als ik die jas weer zag hangen, gebeurde er wel iets heel raars. Mijn moeder zag ik ook zelfs in een heks veranderen, bij het aandoen van deze jas!

Opeens stond ik in de woonkamer…

Ik dacht, ‘Wat raar’. Ik zag zelfs wat speelgoed en een grote pop, en een plastic autootje, enzovoorts. De engel Gods, Rafaël, zei, Weet je, kijk daar eens, daar lig jij daar… Hij liet mij zien dat ik doodziek was. Ik zag de dokter die er was, met zijn hoofd ‘nee’ schudden. Toen sprak de engel Gods,

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Tot zover. 

Toen kende jij Jezus Christus nog niet, zei hij, om dit te begrijpen, zei de engel Gods.

Ik lag op de bank als kind, en er was een pastoor, die bij mij stond, en die bezig was om mij te zegenen. Maar, hij ging ook weg.

Ik zag dat ik op sterven lag; ik had hoge koorts.

En opeens zag ik daar – wat ik niet in mijn kinderjaren zag – drie grote sterke engelen Gods bij die kleine Benjamin staan, van zeker 2.40 meter.

Ze waren daar om Benjamin te beschermen, en ze sloegen die duivelse machten, die Benjamin zo zaten te treiteren, die sloegen ze weg met een soort zwaarden van vuur, leek het wel.

Ik herstelde helemaal, maar die jas… die was er nog.

Toen greep God in!

Kort daarna kregen we brand…

Ik herinner mij dit, en ik wist niet de oorzaak. De engel Gods liet mij de oorzaak zien, live! Ik zag een vuurbal, en ik hoorde de regen en de donder. En die vuurbal, die kwam op ons huis af, en ons huis brandde af, met die duivelse jas, kan ik wel zeggen! En ik zag die vreemde kleuren door de brand heen; het leek wel vuurwerk!

Benjamin, sprak de engel Gods,

Jozua 23, vers 3  En zelf hebt gij gezien al wat de HERE, uw God, al deze volken gedaan heeft, om uwentwil. Want de HERE, uw God, heeft zelf voor u gestreden.

God zelf, Benjamin, had jou altijd al op ’t oog, ook al kende jij Jezus Christus toen nog niet, en begreep je er helemaal niets van als kind.

Maar de duivel, die wilde altijd al van jou af! Weet je, hij wist dat jij ooit zou kiezen voor Jezus Christus, en dat jij Hem zou aannemen in jouw hart. En dit ging satan natuurlijk veel te ver.

Benjamin, kijk daar eens!

Opeens was ik in een andere soort tijd…

Kijk, Benjamin! Ik zag mezelf van buitenaf komen.

Ja, je kwam van buitenaf. Je was aan het spelen, en nu ga je naar huis. We zijn nu iets verder in de tijd. Je was een jaar of 10, weet je dat nog?

“Ja”, zei ik, “ik weet het nog. Ik heb trouwens laatst een video opgenomen, ‘Jezus Christus genas mij totaal’, en daar vertel ik ook hierover. Jezus Christus zag toen, dat ik ontzettend dorstig was.”

En de engel Gods zei, Ja, dat klopt, en Hij kwam naar jou toe. En jij zag die Koning, die zoveel liefde had voor jou. Jij wist nog niet wie het was, want Hij zei Zijn naam niet. Maar Hij was zo liefdevol! Maar ik zeg je, het was Jezus Christus, die keek. Je had nog nooit van Hem gehoord, maar dit was de eerste keer, dat jij, Benjamin, Hem zag!

Benjamin, kijk daar eens… we gaan iets verder de tijd in nu.

Je was daar op weg naar school. Jouw aandacht werd getrokken door een heel klein winkeltje. God had zelf een foto geplaatst van Zijn Zoon in deze winkel, je hoort het goed. Je zag die foto en je wist nog niet, wie Hij was. Maar, in jouw gedachten had je nog de herinnering naar die Koning, die jouw hart verwarmde, en zoveel liefde had voor jou.

En weet je, toen ging je naar huis, en je vroeg thuis om geld.

Je kreeg geld, en je ging de volgende dag naar het winkeltje. Je wou zo graag die foto met die lijst! Maar toen jij niets zag, Benjamin, vroeg je er naar. Maar wat zeiden ze, ze zeiden: ‘Nooit hebben ze zoiets gehad of gezien’. En dat klopte.

Benjamin, Jezus Christus had altijd al geprobeerd jouw aandacht te trekken, maar toen kende je Hem nog niet.

Jezus Christus probeert ook uw aandacht te trekken, u daar die luistert.

Nu ken je Hem, Benjamin, maar toen nog niet. Hij heeft jou zo lang geroepen! Totdat op 11 november 1979 de engelen begonnen te juichen, want Benjamin gaf zijn leven aan Jezus Christus.

Ook u daar, die luistert, word eens wakker!

Jezus Christus heeft u ook op ’t oog. Zonder Jezus Christus gaat u echt verloren. Niet als u Hem aanneemt natuurlijk in uw leven. Indien u de keus maakt, en Hem toelaat in uw hart, is het verleden voorbij, omdat Hij u een nieuw leven wil geven. Dit alles is mogelijk, als u uw zonden eerlijk belijdt onder gebed. En geef u daarom ook nu over aan Jezus Christus, en sla een andere weg in, ook in uw wandel. En wandel met Hem, die u werkelijk liefheeft! Bezoek ook eens een evangelische kerk, waar u opgebouwd wordt. Zoek een kerk, waar Gods vuur is!

En laat u beslist niet tegenhouden door satan, want Jezus zegt: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. In Johannes 3, vers 16 staat dit geschreven.

Benjamin, je wordt nu weer teruggeplaatst…

De volgende keer misschien wel, als Jezus Christus jou roept, wat doe je dan?

Ik zeg u ook, aan de persoon die nu luistert, Weet u, als Jezus Christus u roept bij de naam, wat doet u dan? Ik zeg u, Moet Jezus Christus de bazuin tegen uw oor aanzetten?

Wees waakzaam! zeg ik u, en gereed, want Hij komt zeer spoedig! En Hij is de Overwinnaar, de grote Overwinnaar. En de grote verliezer, dat is satan.

Want met Hem ben je meer dan overwinnaar; daar heb je Jezus Christus voor nodig.

Toen ikzelf, Benjamin, weer in mijn bed lag, dacht ik over alles na…

Ik was weer terug op mijn slaapkamer. En weet u, terwijl ik daar lag, dacht ik bij mezelf, ‘Zonder Jezus Christus in mijn leven, noem ik dit alles buiten Jezus Christus, geen leven’. Ik zou nooit willen ruilen met iemand, met niemand!, want ik weet – en zo voel ik mij ook – dat ik rijk ben, en dat er toekomst is tot in alle eeuwigheid, en dat ik bij Hem zal zijn, omdat ik weet dat ik Zijn kind ben. Alleen door Hem ben ik behouden, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Ik zeg u, Shalom! 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com