DutchVideo 2014

Waar is uw gevoel gebleven voor Mij, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus?

Ik ben de Here, dat is Mijn naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, noch Mijn lof aan de gesneden beelden! De Here Jezus Christus bracht woord voor woord Zijn woord over aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen, op 9 oktober 2014.

Gepubliceerd op 9 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Isaiah 42, verse 8 I am the Lord, that is My Name

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 oktober 2014 bracht de Heer zelf, de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de volgende boodschap over aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom!

Gij zijt altijd maar druk.
Vrede zij u! Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, en Ik ben de Here, uw Rabboeni, uw Meester.

Jesaja 42, vers 8  Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.

Schaam u, heb toch berouw!
Waar is uw gevoel gebleven voor Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?

Jesaja 42, vers 17  Zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd worden, die op gesneden beelden vertrouwen; die tot gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden.

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig ben Ik, El Elohím, Jahweh, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!

Jesaja 46, vers 5  Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn?

Voorwaar, luistert naar de stem van Profeet van Benjamin Cousijnsen, die u de waarheid bracht!

Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Wijsheid 3, vers 10  De goddelozen echter zullen om hun wijze van denken gestraft worden. Zo vergaat het hun die de rechtvaardige verachten en zich van de Heer afkeren.

Voorwaar, zie de tekenen der tijden!
Ik ben uw enige Behoud!

Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Lees voor: Wijsheid 4, vers 17 tot en met 20  Daar staat geschreven: De dwazen zien de dood van de wijze, maar ze doorzien niet wat de Heer met hem voorheeft en met welk doel hij hem in veiligheid brengt. Zij hebben minachting voor wat ze zien, maar de Heer lacht om hen. Als ze straks dood zijn, zal hun lichaam geen eer worden bewezen en zal eeuwige spot onder de doden hun deel zijn. Hij zal hen van hun voetstuk stoten en hen stom voorover laten vallen. Ze zullen pijn lijden en totaal vernietigd worden, en niets zal nog aan hen herinneren. Vol angst zullen zij verschijnen wanneer de rekening van hun overtredingen wordt opgemaakt; hun misdragingen zullen tegen hen getuigen en hen beschuldigen.

Dit is het loon van de ongelovigen. 

Wijsheid 5, vers 15 tot en met 23  Daar staat geschreven: Maar de rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun loon, de Allerhoogste waakt over hun lot. Daarom ontvangen zij een schitterende kroon en een sierlijke diadeem uit de hand van de Heer. Hij beschermt hen met zijn rechterhand, achter het schild aan zijn arm zijn zij veilig. Van zijn ijver maakt hij een wapenrusting, de schepping wordt zijn wapen in de strijd met zijn vijanden. Hij gordt het harnas van de gerechtigheid aan en zet de helm op van het onherroepelijke oordeel. Hij neemt onoverwinnelijke heiligheid als schild en scherpt zijn grimmige toorn tot een zwaard. De natuur trekt met hem ten strijde tegen de dwazen: goed gerichte bliksemschichten schieten van de gespannen wolkenboog recht op hun doel, een regen van hagelstenen wordt op hen af geslingerd, de golven op zee keren zich tegen hen, rivieren spoelen hen meedogenloos weg, een sterke wind blaast hen omver, een wervelstorm slaat hen uiteen. Zo zal wetteloosheid heel de aarde verwoesten, zo stoot het kwaad de tronen van vorsten omver.

Voorwaar, bekeer u en wees niet hardnekkig, want Ik ben kadosh, heilig, en duld geen zonde!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com