DutchVideo 2014

Waar concentreert gij u op?

SAMENSTELLING: WAAR CONCENTREERT GIJ U OP?  A  OP UW SITUATIE OF OP GOD? B  RICHT U OP GODS STANDPUNT.  C  UITSLAG RUACHA, YESHU, SHALOM! BOEK WINNAARS!

Gepubliceerd op 11 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Waar concentreert u zich op

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2014, ’s avonds, bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Ayuda en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zijt gij ziek?

Luister dan naar de boodschap van 14 mei 2013, met als titel: ‘Dokter, zou u voor mij willen bidden?’

Voorwaar, waar concentreert gij u op, op uw situatie of op God?

Als men een baan zoekt bij een arbeidsbureau, concentreert gij zich op de opleiding, enzovoorts. Maar God kijkt anders. En wat veel mensen zich niet realiseren, is dat Hij naar uw hart kijkt. Voorwaar,

1 Samuël 16, vers 7  vanaf: Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan.

1 Samuël 16, vers 15  Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem: Zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan.

Voorwaar, al komt satan met een leger, onthoud dit, Jorge en Anita en Bettina en Marion, en u daar die luistert: zie dit geestelijk!

2 Koningen 6, vers 15 tot en met 18  Lees dit voor. Daar staat geschreven: Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: Ach, mijn heer! wat moeten wij doen? Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de HERE: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa.

Voorwaar, in Gods ogen zijt gij succesvol.

En als Christen zijt gij niet onder de natuurlijke wet geschapen, zoals ziekte, schuld, veroordeling en angst, maar onder de bovennatuurlijke. Gij zijt niet een mislukking en schuldig verklaard, maar gij zijt gerechtvaardigd en verbonden met de allerhoogste God!

Concentreer u eens even heel goed. Sla met uw vuist op tafel en zeg: “Nederlaag en mislukkingen behoren tot het verleden! Ik richt mij op Gods standpunt!”

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Gebruik uw moker!’ van 3 februari 2014.

Voordat ik ga, volgt de uitslag van de boekwinnaars.

Zo spreekt de Heer: Al die getallen klopten niet. De Heer kijkt naar het hart, en daarom heeft de Heer drie mensen speciaal hiervoor uitgekozen. Maar het getal was 739, alleen de boodschappen.

Uitgekozen voor het boek zijn: Pam, Sincerely, sister Nicole, en Ayrton.

Voorwaar, dit boek heeft al velen gezegend en genezen en bevrijd! Amen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com