DutchSalvation PrayerVideo 2012

Vrees niet voor Zijn Naam!

27-11-2012  VLUCHT NIET, JEZUS CHRISTUS ZOCHT U EN WIL U JUIST WEL DE JUISTE AANDACHT EN WARE LIEFDE GEVEN, MAAR U VLUCHTTE AL BIJ HET HOREN VAN ZIJN NAAM! HIJ WAS OP ZOEK NAAR U, KOM TOT HEM!

Gepubliceerd op 27 nov 2012 door Evangelische EindtijdSpace

Please share and do not change © BC

Jezus houdt van je

Volledige weergave:

Hallo! Op 27 november 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, u die nu luistert, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Vrees niet voor Zijn Naam, vlucht niet! 

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene der ganse schepping.  Kolossenzen 1, vers 15

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaëla. Luister eens één keer!

Weet u, velen vrezen de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Men wil deze naam niet eens horen! En hoe zit het met u?

Is Hij nu zo slecht, of bent u bang omdat Hij u liefheeft?

Waarlijk, ik ben een bode engel Gods en ben naar de Profeet van de laatste dagen gezonden, Benjamin Cousijnsen, om de woorden Gods tot u te spreken. Kijk niet meteen angstig rond en veroordeel niet, voordat ik uitgesproken ben.

Een bode engel Gods spreekt nooit vanuit zichzelf, maar verkondigt u de volle waarheid.

De ware liefde hebt u gemist en de juiste aandacht. Jezus Christus zocht u en wil u juist wel de juiste aandacht geven en de ware liefde, maar u vluchtte al bij het horen van Zijn Naam. Luister eens, er wordt over u gesproken in de Bijbel. Al vele eeuwen geleden sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus over u. Luister maar eens…

Mattheüs 18, vers 12 tot en met 14  En daar staat geschreven: Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren. Zó bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat.

Ik zeg u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent uw hart en uw gedachten, en vergeeft u en kent ook uw zwaktes.

Vrees niet en vlucht niet meteen weg! Hij kent Zijn verloren schaap, zelfs bij de naam. Hij was op zoek naar u, en wil, nu Hij u gevonden heeft, u verzorgen en het allerbeste geven. U hoeft alleen maar te zeggen in uw gebed:

“Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, vergeef mijn zonden. Ik heb spijt dat ik u en mijn naaste pijn heb aangedaan. Ik zal ook hen om vergeving vragen. Reinig mij nu en bedek mij onder uw kostbaar Bloed. Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, mijn hart staat wijd open voor u, en ik geef mij helemaal aan u, en zal nooit meer wegvluchten. Ik dank u, dat ik in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nu vrij ben en genezen, en dat ik in uw kracht mag staan. Ik verbreek in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, elke opgelegde juk, die satan mij oplegde. Ik geloof in Yeshua, Jezus, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, die mij vult met de Heilige Geest. Amen!”

Als u dit gebeden hebt, geloof, en wandel met Hem en praat met Hem.

Onderhoud uw wandel en wordt opgebouwd in een volle evangelische kerk, waar men openstaat voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ totaalpakket, de vijfvoudige bediening:

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  Lees dit in uw Bijbel.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u tot slot: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods. Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, zegene u en helpe u en behoede u.

En ik ga nu, Gods zegen! Ruacha, Yeshu, Shalom.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com