Donatie/TiendenDutchVideo 2015

Vrees niet als Hij u beproeft!

Boodschap Gods: Voorwaar, uw Kapitein is Yeshua HaMasiach, Jezus Christus. Hij wil dat uw vruchten rijpen! Vrees niet als Hij u beproeft in uw wandel en tienden of evangeliseren!

Gepubliceerd op 11 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

when faith is tested

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 11 mei 2015 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, ik zeg u, Zuiver en heilig zult gij moeten zijn.
Hij moet er vanuit kunnen gaan dat gij betrouwbaar zijt. Voorwaar,

Sirach 7, vers 29 tot en met 31  Heb met heel je hart ontzag voor de Heer, heb respect voor zijn priesters. Heb je maker lief met al je kracht, laat zijn dienaren niet in de steek. Heb ontzag voor de Heer en eer de priester, geef hem zijn deel, zoals je is opgedragen: de vruchten van de nieuwe oogst, het hersteloffer, de achterbouten, het heiligingsoffer en de heffing van de heilige gaven.

Voorwaar, wees niet karig, want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft u het zevenvoudig terug.
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u:

Jesaja 65, vers 8  Zo zegt de Here: Zoals men, wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt, zegt: Verderf hem niet, want er ligt een zegen in – zo zal Ik doen ter wille van mijn knechten, dat Ik niet alles verderve.

Voorwaar, laat de sap van Christus in u zijn! 

1 Korinthiërs 13, vers 6 tot en met 7  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Voorwaar, laat uw druiven groeien en niet vernietigen.
En verzet u niet tegen uw beloften, maar hou u eraan!

1 Korinthiërs 13, vers 2  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.
En vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Voorwaar, laten uw vruchten toenemen, niet afnemen!
Voorwaar,

1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, uw Kapitein is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Hij wil dat uw vruchten rijpen. Vrees niet als Hij u beproeft in uw wandel en tienden, of evangeliseren.

1 Korinthiërs 15, vers 43 en 44  Er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

Voorwaar, Hij wil uw natuurlijke aard veranderen, zowel uw denken, om uw vruchten te kunnen laten groeien.
Soms kan u denken: ‘Dit of dat doe ik niet!’ als een opstandig kind. Maar als u trouw bent, kan Hij Zijn beloften waarmaken en u vormen tot een geestelijk lichaam.

Galaten 3, vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.
En Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com