DutchVideo 2022

Vrees JHWH, die macht heeft om iedereen te doden en in de hel te werpen!

Waarschuwende boodschap Gods: God zal u veroordelen als u deel uitmaakt van de duisternis en Zijn geboden niet doet en onderhoudt. Waar uw hart en ziel vol van is, daar zal uw ziel zijn.

Gepubliceerd op 29 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de gevallen engelen moeten u ondertussen al bekend zijn.
Hun werken kunt u onderscheiden vanwege hun negativiteit in het licht te plaatsen en het belachelijk maken. Hun weg van de duisternis is heel breed en heel makkelijk te bewandelen. Wie naar hen hoort, hoort niet naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Lucas 12, vers 2 en 3 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker, “de duisternis” gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden…tot zover.
En vers 5 Ik, “JHWH” zal u tonen, wie gij “echt” vrezen moet. Vreest Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, die nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

En 2 Korintiërs 10, vers 4 tot en met 7 Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn.
En Galaten 5, vers 10 Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij.
En vers 17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Voorwaar, satan heeft veel te bieden totdat men voor eeuwig verloren gaat waar de dikke en dunne wormen door hen heen kruipen en waar slangen en spinnen, onder andere, eten van hen overal.
Telkens ondergaat men het ergste. Men wordt zelfs verkracht keer op keer in de hel en sadistische, extreme, pijnlijke, helse handelingen vinden daar plaats. Ook het vlees verbrandt waardoor de helse verbranding keer op keer alles wegteert. Alles herhaalt zich keer op keer in de hel onder het genot van satan. Voorwaar, dit alles en veel meer is het loon voor hen, die ongehoorzaam waren aan God.

Voorwaar, laat u niet manipuleren door de machten en krachten van de duisternis.
God zal u veroordelen als u deel uitmaakt van de duisternis en Zijn geboden niet doet en onderhoudt. Licht en duisternis gaan niet samen. Waar uw hart en ziel vol van is, daar zal uw ziel zijn.

Johannes 3, vers 17 tot en met 21 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Kies heden, Hemel of hel!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com