DutchVideo 2023

Voorzeker, hoor nepchristenen!

Voorwaar, de Here God van de geesten der Profeten brengt altijd aan het licht wie een nep-christen is.

Gepubliceerd op 19 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! In de middag, op 18 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Amos 3, vers 7 en 8 Voorzeker, “hoor nep christenen,” de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart “aan wie echt met Hem wandelt” zijn raad om het in Zijn licht te zetten, en openbaart het” aan zijn knechten, de Profeten. “Voorwaar,” de leeuw, “de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” heeft gebruld, – wie zou “Hem” niet vrezen?…tot zover.
En vers 4 Brult een leeuw in het woud, zonder dat hij prooi heeft? Laat een jonge leeuw zijn gegrom horen uit zijn hol, tenzij hij iets heeft gevangen?

Voorwaar, wie terechtwijzing haat is dom.
De Here HEERE heeft gebruld!

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, de Here God van de geesten der Profeten brengt altijd aan het licht wie een nep-christen is, zoals satan zich ook voordoet een tijdje voordeed als een engel des lichts.
Maar aan de vrucht, handel, en de schijnheilige wandel, en het karakter en de eigenschappen die tegen de Bijbelse leer en de geheiligde boodschappen Gods ingaan, wordt geopenbaard dat zij uit satan zijn.

Lucas 19, vers 41 En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar.

Voorwaar, bekeer u, die luistert!
Mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com