DutchVideo 2014

Voorwaar Rome, luister!

VOORWAAR ROME, LUISTER: OPENBARING VAN GOD, GEGEVEN AAN GODS WARE PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN, BENJAMIN COUSIJNSEN! INHOUD: HET KINDERMISBRUIK BINNEN DE KATHOLIEKE KERKEN EN ROME NEEMT TOE!

Gepubliceerd op 2 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kindermisbruik Katholieke kerken en Rome

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2014 bracht een bode engel Gods, een engel des Heren, deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Michaël.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Men geeft vanuit Rome in het verborgene een schadevergoeding aan de ouders van het kind.

En het kindermisbruik daar wordt dan zo vergeven en vergeten. Voorwaar, paus Franciscus kreeg alle lof en eer voor zijn aanpak van onder andere zijn voorganger Benedictus XVI. Voorwaar Rome, luister!

Mattheüs 18, vers 4 tot en met 6  Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. “Maar knoop dit in uw oren!” Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt; “het afkopen is er bij God dus niet bij”, zei de bode engel Gods, het zou beter voor hem “of haar” zijn, dat een molensteen om zijn “of haar” hals was gehangen en hij “of zij” verzwolgen was in de diepte der zee.

Voorwaar, meer dan 1000 priesters zijn wereldwijd schuldig aan kindermisbruik, waarvan 400 priesters eruit werden gezet, en de rest de hand boven het hoofd werd gehouden, om de schade te beperken.

Nu tussen 2011 en 2014 loopt het kindermisbruik in de Katholieke kerken en Rome weer hard op. Voorwaar, het is dezelfde vloek vanuit de tijden van Henoch, toen er zogenaamde ‘zonen gods’ waren, zoals ze werden genoemd. Het waren echter gigantische gevallen engelen in die dagen, en ze namen de vrouwen en misbruikten zowel hen als de kinderen. En ze werden ook geofferd.

Lees voor: Mattheüs 18, vers 8 tot en met 11  Hier staat geschreven: Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden. Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, in Rome worden ook vaak weeskinderen uitgenodigd.

En zoals de gevallen engelen aan toverijen deden in de dagen van Henoch, zo maakt ook paus Franciscus gebruik van zijn magie, om zo ook in het verborgene kinderen te kunnen misbruiken. Zo waren de kinderen ook getuigen, na een oproep voor vrede voor Oekraïne, dat er duiven boven het plein van Rome werden losgelaten, waar het ook vol meeuwen zat, die de duiven bijna gedood hadden.

Voorwaar, ook paus Franciscus is net zo schuldig als zijn andere voorgangers, aan kindermisbruik!

Rome is vanaf het begin vergiftigd. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde u al op 29 juli 2013 in de boodschap, met als titel: ‘Pas op, zijn charismatische charmes verblinden u!’ Luister ook naar deze boodschap.

Voorwaar, eerst koos men ervoor, om zich te verontreinigen met kinderen, en nu betaalt men hun schuld af.

Lees voor: Hebreeën 4, vers 13  Hier staat geschreven: En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, in de hel is reeds een plek, die overvol pausen is!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com