DutchVideo 2017

Voor u, onderzoek deze boodschappen!

Overdenk deze boodschap, want de Heilige Geest zal u overtuigen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

psalm-40-verse-17

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 5 mei 2017 bracht Gods bode engel, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom, richt u op! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Luister ook naar de boodschappen, die te vinden zijn via de Search balk in de Evangelicalendtimemachine.com, met de volgende titels:
‘Gescheiden?… Nee… toch?’ en onder andere: ‘Hun samenzijn begon als een sprookje!’ En beluister ook de boodschap met de titel: ‘Voorwaar, verlaat dat huis!’ en de boodschap, getiteld: ‘Samen wandelen in Gods licht gaat voor eeuwig samen!’ Voorwaar, onderzoek deze boodschappen. Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. Deze boodschap is voor u.

Psalm 40, vers 18  Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet.

En Mattheüs 6, vers 13  En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

En Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

En Job 5, vers 19  In zes noden redt Hij u, en in zeven treft het kwaad u niet.

En Psalm 3, vers 9  De verlossing is van de Here, uw zegen zij over uw volk.
En Psalm 32, vers 7  Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding.
En Psalm 34, vers 5  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

En Romeinen 7, vers 24 en 25  Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!
En Romeinen 8, vers 1 en 2  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

En 1 Korinthiërs 1, vers 10  Doch ik vermaan u, broeders “en zusters”, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.
En vers 13  Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt?

En Galaten 1, vers 3 tot en met 5  Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen.

En 2 Petrus 2, vers 9  Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen.

En 1 Johannes 4, vers 4  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Overdenk deze boodschap, want de Heilige Geest zal u overtuigen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com