DutchVideo 2018

Volledig inzicht verkrijgen, dat is wat God voor u wil!

Geliefden des Heren, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil uw hart troosten en uw tranen drogen, maar Hij wil ook dat u volledig inzicht krijgt. Lees of beluister de volledige boodschap Gods. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 febr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 22 februari 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van uw Rabboeni en Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sadai, een bode engel Gods.

Geliefden des Heren, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil uw hart troosten en uw tranen drogen.
Maar Hij wil ook dat u volledig inzicht krijgt over uw gedachten en wandel!

Kolossenzen 2, vers 6 en vers 15  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven… “Halleluja!” Tot zover.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com