DutchVideo 2022

Volgt gij de Here God en luister naar Zijn stem!

In deze boodschap Gods leest of hoort u dat de Here HERE spreekt. Neem deze raad en vermaning aan die van de Here zelf komt.

Gepubliceerd op 15 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar,

Richteren 6, vers 12 en 13 De Engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem: De Here is met u, gij dappere held. Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, indien de Here met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen?…tot zover.

Voorwaar,

Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Voorwaar, het is makkelijk voor sommigen om God overal de schuld van te geven, terwijl de mens het onheil zelf naar zich toe heeft getrokken.

Exodus 15, vers 13 Gij leiddet in uw goedertierenheid het volk dat Gij verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige woonstede.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Zo spreekt de Here Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:

Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de Here, uw God. “Bekeer u en” heiligt u en weest “kadosh” heilig, want Ik ben “kadosh” heilig! “Hoevaak heb Ik, de Here, u niet gewaarschuwd via de door Mijn uitgekozen, ja!, Mijn ware dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen en Mijn uitgekozen Profetes Theresa en via de warriors? Voorwaar,” verontreinigt uzelf niet…stop, tot zover.
En vers 45 lees vanaf: Weest “kadosh,” heilig, want Ik, “de Here” ben “kadosh,” heilig.

Voorwaar, neem beslist niet de vaccinatie aan, in welke vorm dan ook.

Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het “zelfs” uw kinderen inprenten en “uitleggen” daarover spreken…tot zover.
En Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.
En Deuteronomium 13, vers 4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
En vers 5 lees vanaf: Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.
En Deuteronomium 26, vers 16 Heden beveelt u de Here, uw God, deze inzettingen en verordeningen na te komen; onderhoud ze dan naarstig met geheel uw hart en geheel uw ziel.
En Deuteronomium 27, vers 16 Vervloekt is hij “of zij”, die zijn “of haar” vader of moeder veracht. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

En 2 Johannes 1, vers 9 Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com