DutchVideo 2014

Voetbalfanaat? Deze boodschap is voor u!

VOORWAAR, WIE AAN DE GODEN OFFERT, MET VOETBALZAALTJES EN TOETERS EN BELLEN EN GEJUICH, ZAL MET DE BAN GESLAGEN WORDEN!

Gepubliceerd op 26 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

voetbalfanaat WK 2014

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 26 juni 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Vele helden zijn voor uw ogen al verschenen via de media.

Maar hebben die echt alle problemen opgelost?

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Nachias.

Voorwaar, aanbid alleen uw Rabboeni, uw Meester, want kadosh, heilig is onze en uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, de opgestane Here der heren. Voorwaar,

Hebreeën 1, vers 7 en 8  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.

Voorwaar, voorwaar, velen lopen allerlei zogenaamde helden en sterren na.

Zelfs wordt voetballen niet meer gezien, in vele kerken, als afgoderij! Men juicht zelfs in Gods huis voor de afgoden. Voorwaar, schaam u!

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Voorwaar, en zo aanbaden ze het beest!

Voorwaar,

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, “met voetbal, zaaltjes en toeters en bellen en gejuich”, zal met de ban geslagen worden. “Zo spreekt de Heer!

Voorwaar, gij aanbidt wat gij niet weet.

Voorwaar, alleen God is heilig. Hem alleen zult gij dienen en eren en verhogen! Geef aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wat Hem toekomt. En word niet gelijkvormig aan de wereld. Wees radicaal! Kies voor uw ware, enige Held, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com