DutchVideo 2016

Vluchten kan niet meer!

Vlucht niet weg voor uw roeping, maar sta open voor de Heilige Geest en de EvangelicalEndtimemachine.com! Lees of beluister de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 8 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

no escape

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 8 april 2016 werd deze boodschap woord voor woord overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen, door de engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, El Elohím, Adonai!

Voorwaar, sta open om te ontvangen van uw boodschap.
Geloof en sta open, zowel voor de vijfvoudige bediening!

Efeziërs 4, vers 11, 12 en 13  En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Voorwaar, de kerk bent u samen, en niet alleen uw broeder of zuster!
Ook u, die luistert, moet de heiligen toerusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vlucht niet weg voor uw roeping, maar sta open voor de Heilige Geest en de EvangelicalEndtimemachine.com! Voorwaar, u moet geloven, dat God de profetische zalving heeft vrijgemaakt, en dat u gezegend mag worden met een doorbraak. Men moet meer leren om nederig te zijn en de knieën te buigen. Respect voor God komt weinig voor, noch enige vrees. Toch is men wel bang voor de gebeurtenissen in de wereld, en voor God niet!

In vele bedrijven tipt men elkaar.
En als je weigert, word je ontslagen! Respect ontbreekt. Voorwaar, mijn naam is Miraca en ben een bode engel Gods.

Ik deelde eens folders uit, met daarop de mededeling:
‘Gratis 100 euro, als u deze bon inlevert’. Velen gooiden het weg, of lazen niet wat erop stond. Slechts vijf zielen kwamen blij terug en kregen allen de 100 beloofde euro. De rest keek er niet naar om! Zo is het ook met Gods Woord, dat waardevol is. Sommigen luisteren wel, of lezen de Bijbel wel, maar velen kijken er niet naar om en laten het links liggen. Of ze geloven niet in Gods zalving. Voorwaar, terwijl velen geroepen zijn, om God te dienen, lopen velen hun gaven en talenten mis; men laat het liggen.

Voorwaar, dien de Here!
Vluchten kan niet meer. Doe, waar Hij u voor heeft geroepen en heeft uitgekozen. Als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft aangenomen als Redder en Bevrijder, dan bent u geroepen! Hallo, kom uit uw luie stoel! Houd u van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en hebt u gevoel en een hart? Dan bent u geroepen en uitgekozen, om Zijn werk te doen. Sommigen zeggen nu: “Maar ik ben niet geroepen en heb geen zalving! Ik spreek niet in tongen, en heb geen gaven. Ik? Ik heb niets! Deze boodschap is niet voor mij, maar voor hem en haar, voor die en die, maar niet voor mij”. Zo denken velen, of ze zeggen: “Ik heb een drukke baan, ik kan niet!” Dit is de grootste smoes, die er bestaat. Of ze zeggen: “Mijn kinderen zijn nog zo klein!” Iedereen heeft een excuus, en probeert zo om van de roeping weg te vluchten. Voorwaar, wees geen donkey. De Here heeft u bij uw nek gegrepen, en zegt: Ik heb u nodig!

Ga naar Hem toe en vraag om vergeving, en ga in gebed.
Misschien kunt u goed zingen of dansen voor de Heer, of evangeliseren, of een boodschap inspreken, of bent u geschikt voor humor, of als Bijbelleraar, of, of… vult u maar in. Gebruik uw gaven! Want u bent geroepen om God te dienen. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com