DutchVideo 2023

Vloek of zegen

Voorwaar, verdiep u hierin zowel in de boodschap en lees in uw Bijbel over onderwerpen die gaan over zegen en vloek.

Gepubliceerd op 23 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Deuteronomium 28, vers 1 tot en met 5 Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee: de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, verdiep u hierin zowel in de boodschap en lees in uw Bijbel over onderwerpen die gaan over zegen en vloek. Voorwaar, wie dus leeft naar Gods geboden, maar vooral zijn of haar wandel en gedachten onderhoud, dan staat er dus zwart op wit geschreven en vastgelegt door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat Hij u zal zegenen en verhogen boven alle volken der aarde.

Voorwaar, maar roept nu niet meteen ‘halleluja’, want u mag verder dromen van wat u misschien ziet in uw dromen, maar u zult dan nooit de zegeningen des Heren ontvangen, omdat u niet luistert, maar des te eerder vloek en teleurstelling, pijn en verdriet.

Lees maar op Deuteronomium 28, vers 2 voor uzelf.
Begrijpt dit goed, daar staat: Indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God.

Voorwaar, maar wees ééns heel eerlijk.
Luistert u wel echt naar de Heer, uw kadosh, heilige God? Of luistert u liever naar iemand die u weghoudt van God en Zijn zegeningen?

Deuteronomium 28, vers 11 Ook zal de Here u overvloedig het goede schenken…tot zover.

Wat geweldig, hè!
Maar wanneer gij afwijkt van alle geboden of de vervloekten achterna loopt en het tegenovergestelde doet van wat de Here gesproken heeft en toch naar satan luistert, dan zult u nimmer een zegen ontvangen maar een vloek!

Deuteronomium 28, vers 19 en 20 Vervloekt zult gij zijn bij uw ingang en vervloekt bij uw uitgang. De Here zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.

Voorwaar, bekeer u dus en word hervormd in uw denken!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

De genade is voor wie luistert naar Hem! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com