DutchVideo 2012

Visioen: Christelijke ‘geheime agenten’!

GROTE KERKEN, MAAR VRUCHTELOZE HARTEN! DE ENGEL NOEMT DEZE GELOVIGEN ‘GEHEIME AGENTEN’, OMRINGD, GEOBSEDEERD, DOOR TECHNIEK. HET HUIS VAN GOD VERLIEST ZIJN DOEL. IN PLAATS VAN TE GETUIGEN, UITERLIJKE VERTONING…

Published on Apr 15, 2012 by eindtijdspace

Please share and do not change © BC

christelijke geheime agent

Volledige weergave: 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Vandaag wil ik een visioen met u delen, dat ik kreeg op 15 april 2012. Het thema luidt: GEHEIME AGENTEN!

Benjamin, kom! … En ik was opeens op een plek, waar een reusachtige kerk stond.

“Wat een grote kerk!” zei ik tegen de engel Gods, want ik zag dat opeens een engel naast me stond. Toen zei de engel, Als je deze kerk ziet, waar denk je dan aan?

‘Ja, waar denk je dan aan?’ dacht ik bij mezelf… “Een grote kerk…” zei ik, en, “hier zullen wel heel veel mensen zitten”.

Benjamin, God kijkt niet naar de grootte van de kerk, of naar het aantal zielen in deze kerk.

Maar God kijkt naar de vruchten, die daarin zitten, én… naar het hart.

Kijk, de deuren gaan open… de kerkdienst is voorbij. Ik zag dat de deuren opengingen, en dat de mensen uit de kerkdienst kwamen. En ik zag heel veel mensen naar buiten komen. Toen zei de engel: Dit zijn nu Gods geheime agenten.

Ik zag, toen ze naar buiten kwamen, dat de ene groep naar hun mobieltjes greep, en de andere groep, die greep meteen naar hun sigaret. En sommigen liepen met hun computer laptop.

Toen zei de engel: Heeft Jezus niet gezegd:

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, en in Judea en Samaria, tot aan het einde, het uiterste der aarde”.

Benjamin, dat staat in Handelingen 1, vers 8

Deze ‘geheime agenten’ hebben een belangrijke opdracht, net als de kerkleiders.

En weet je wat Jezus zegt? “Ik schaam mij diep!” Want… waarom? Jezus zegt, “Ik schaam mij, want ze horen wat ze willen horen. Ze zien duidelijk het woord, en ze luisteren naar het woord, maar ze doen er helemaal niets mee.”

De engel zei, Wel brengen ze één ding wel naar buiten toe, wat belangrijk is.

En dat is: hun gebondenheid! Niemand van deze kerk gaat er op uit, om zielen te redden. En zo zijn er nog vele voorbeelden.

Benjamin, kijk eens naar hun houding…

Moet je zien, hun houding… en luister naar hen. Ga er maar naar toe.

Ik luisterde, en ik zag strakke gezichten. En het leek wel of ze van een begrafenis afkwamen. Sommigen waren gekleed alsof ze uit de filmwereld kwamen. En hun onderwerpen, ja, die gingen over uitgaan, over het weer en werk, enzovoort, enzovoort. Maar behalve, die eigenlijk wel genoemd had moeten worden, en die veel belangrijker is, dat is Jezus Christus.

Deze geheime agenten zijn Christenen, die een geheime code hebben gekregen van satan.

En weet je wat het is?

Deze code zit er al diep in, en dat is: ZWIJGEN OVER JEZUS CHRISTUS! En wat hun vruchten betreft, zei de engel, is het maar goed dat ik me hier maar niet over uitspreek, want dan is het te laat.

Romeinen 14, vers 12  Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap aan God moeten geven… op de grote dag.

Benjamin, als Jezus komt, zullen alle volken verzameld worden.

En Hij zal de mensen scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt: goed en kwaad. En God wil niet, dat geen enkel mens verloren gaat, maar dat ze allen tot behoudenis komen. Benjamin, kom, ik kan er niet meer tegen. Ik wil dit niet meer zien, zei de engel…

Toen waren we bij een bos aangekomen, en de engel Gods zei:

Het huis van God moet een huis zijn van GOD!

Ik voelde verdriet… samen hebben we gehuild, want zijn verdriet ging door mij heen. En de engel Gods werd zelfs getroost door mede-engelen.

Deze engel zei: Ze ontheiligen Gods huis, met wereldse praktijken, door de kerk te verhuren voor wereldse praktijken en voor vermaak! Ze vergeten dat God ALLES ziet, zei de engel.

Deze geheime agenten moeten zich bekeren.

Wees een voorbeeld in uw wandel! Breng Jezus Christus naar buiten, en wees een Christen en geen geheime agent! Dat zei de engel. En laat uw wereldse gewoonten los; dat hoort niet bij een kind van God. Het gaat ook niet om de rang in de kerk, of wat dan ook. Laat Jezus Christus in uw hart toe, Jezus Christus. Hij roept u, Hij roept u bij de naam en Hij is uit op uw hart, en roept u vandaag nog! Kom tot Mij en wees echt, en laat alles los wat er is geweest, en wat niet bij een kind van God hoort. Laat los, en bid tot de Vader, en Hij zal het u vergeven. Maar ik zeg u, zei de engel, Ga heen en zondig niet meer, hoe mooi uw werk, naam, ook klinkt. Al roept u die naam van de kerk hoog van de daken af. Het gaat daar niet om; God kijkt veel en veel dieper.

Vele kerken zullen met deze boodschap iets doen, maar er zullen ook velen zijn, die doorgaan met hun oude zondige leven.

Waarom?

Omdat hun wandel belangrijker is, maar vooral omdat geld voor hen nog véél belangrijker is dan de ziel. Ze zullen verloren gaan. Het allerbelangrijkste is, dat ze God leren gehoorzamen en dat ze doen wat de Schrift zegt, zei de engel. Ik bid, zei de engel, samen met vele andere engelen Gods, dat u zich overgeeft en verandert en zegt:

Heer, hier ben ik, vergeef mij. Gebruik mij en verlos mij van mijn gebondenheden.

Ik ben tot dienen bereid. Ik wil mij totaal, totaal aan U overgeven, Heer. U bent nummer 1 in mijn leven.

Weet u ook, zei de engel, ze moeten ook zeggen: Ik wil geen geheime agent meer zijn, maar bid ook: Ik wil bereid zijn om te spreken over wie Jezus Christus is.

Laat uw vrucht zien, en laat uw vrucht gedragen worden door u!

Benjamin, je moet nu terug.

Misschien vraag je je af, waarom er nu zoveel visioenen zijn bij de kinderen Gods.

Dat komt omdat de tijd nabij is, en daarom ook, Benjamin, daarom ontvang jij deze visioenen. Maar ook omdat God de wereld zo liefheeft! Ja, Hij heeft de wereld zo lief, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe.

Het is tijd, Benjamin, ik ga weer voorbereidingen treffen, want alles moet klaar zijn, want de Koning komt er aan!

Zie, Hij komt zeer spoedig, zeer spoedig!, komt Hij. Dit hoorde ik nog in de verte zeggen… Opeens werd ik wakker, en ik moest naar het toilet.

Daarna schreef ik elk woord, elke letter, wat mij was doorgegeven, op papier om het aan u door te geven. Ik zeg u namens de Here Jezus Christus: Wees geen geheime agent! en overdenk dit woord.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com