DutchVideo 2017

Vestig uw hoop en geloof en liefde op de Heer!

Verheugt u in de Here, en juicht, gij rechtvaardigen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 september 2017 bracht een bode engel Gods woord voor woord deze bemoedigende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Zo spreekt de Heer:
Mijn kind, jij bent ook vandaag in Mijn gedachten en nog altijd in Mijn hart. Ik, Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, de goede Herder, zal toezicht houden op jou. Ik ben die Ik ben. Laat je door niets ontmoedigen of weerhouden om op Mij te vertrouwen! Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, de Nazareeër, zeg u: Wees sterk, want het zal u kracht geven en helpen!

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Tot zover.

Voorwaar, wees sterk, en vestig uw hoop en geloof en liefde op de Heer.
Houd moed, want Zijn ogen zijn op u en Hij zal je raad geven!

Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.

Verheugt u, die smart hebt, want uw loon zal groot zijn!
Laat u niet ontmoedigen. Hoop en geloof, want Hij is met u.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com