DutchVideo 2020

Verwond of teleurgesteld in je kerk

Er gebeurt zoveel nu in de kerken, en de Kadosh, Heilige Geest wordt meer en meer buiten de deur gehouden! Velen zijn teleurgesteld in de kerk, of verwond, doordat vele kerken niet kadosh, heilig zijn, maar schijnheilig en vuil.

Gepubliceerd op 9 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 juni 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, velen zijn teleurgesteld in de kerk, of verwond, doordat vele kerken niet kadosh, heilig zijn, maar schijnheilig en vuil.
Velen hebben eigen regels opgesteld in de kerk, waaraan men zich moet houden. Zij hebben zich afgekeerd van de waarheid en spelen voor God! Vele kerkleiders zijn meer een clubleider dan een kerkleider. Er gebeurt zoveel nu in de kerken, en de Kadosh, Heilige Geest wordt meer en meer buiten de deur gehouden. Vanwege hun eigen wandel, vol trots en hoogmoed, is hun hart vet geworden, evenals hun verstand en ziel! Voorwaar, velen verdraaien Gods Woord tot grote ergernis! Zij sluiten de ogen en mond voor wat niet kan binnen de kerk van God, zoals voor het tegennatuurlijke.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Velen zondigen meer binnen de kerk dan de verloren schapen buiten de kerk! Ze maken zich onheilig en schuldig, en laten een schijnliefde zien. En alles draait om geld en eigen regels opleggen, maar men vergeet dat elke leider voor God zal komen te staan. Er is dan geen excuus voor deze kerkleiders, die hun kerk openstelden voor alles, zodat hun portemonnee goed vol bleef!

Lukas 6, vers 39  Hij sprak ook een gelijkenis tot hen: Kan een blinde een blinde geleiden? Zullen zij niet beiden in een put vallen?

Voorwaar, leiders!
Zich verzetten tegen de Heilige Geest en God niet serieus nemen zal u brengen, niet naar de Hemel, maar de hel. Het is beter, dat men zich nu meteen bekeert en zich niet laat meeslepen door de wereldgeesten van satan. Bekeer u! Reinig u van uw misleidende dwaalwegen, die u verloren willen laten gaan!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com