DutchVideo 2014

Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met een dier!

GOD MAAKTE HET GEDIERTE MET ZOVEEL LIEFDE, DAT MEN NIET ALLEEN IS. ALLES GAF GOD DE MENS!

Gepubliceerd op 4 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

cursed is he who has intercourse with an animal

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 september 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik ben bode engel Gods.

Voorwaar, 

Genesis 2, vers 18 tot en met 19  En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten.

Spreuken 12, vers 10  De rechtvaardige weet wat toekomt aan zijn vee, maar de barmhartigheid der goddelozen is wreed.

Leviticus 7, vers 26 tot en met 27  Ook zult gij in al uw woonplaatsen in het geheel geen bloed eten, van gevogelte noch van vee. Al wie enig bloed eet, die zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden.

Deuteronomium 27, vers 21  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met een dier. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

God maakte het gedierte met zó veel liefde, dat men niet alleen is.

Alles gaf God de mens!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wie bloed eet en dieren eet als een menseneter, een vampier, en satanische rituelen uitvoert en het dier seksueel misbruikt, hun deel is in de poel des vuurs:

de hel!, waar ook satanische rituelen uitgevoerd worden, maar dan op u! Het is aan u, of u zich bekeert. Maar er is één uitweg: geef u over aan de politie en laat u behandelen. En ga onder berouw naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en laat u ook bevrijden van deze demonen. En laat u ook onderzoeken en onderzoek ook uzelf. Overdenk waar u mee bezig bent! Ga ook naar een volle evangelische kerk of een pinksterkerk voor bevrijding. Doet u dit niet, uw loon zal dan de hel zijn.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com