DutchVideo 2023

Vertrouw op Mij, uw HERE, die bij u is

Dit is een bemoedigende boodschap Gods; de Heer zegt u o.a; Vertrouw op Mij, de Here, die bij u is, met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht en gedachten niet.

Gepubliceerd op 5 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! In de middag van 3 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de HEER:

Spreuken 1, vers 7 De vreze des Heren is het begin der kennis; “alleen” de “eigenwijzen en de” dwazen, “de onverstandigen” verachten wijsheid en tucht.
En Spreuken 2, vers 6 Want “alleen” de Here, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” geeft “u inzicht en” wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
En Spreuken 3, vers 1 Mijn zoon “en evenzo Mijn dochter”, vergeet mijn “ware” onderwijzing niet en uw hart beware mijn “wegen, en MIjn kadosh, heilige” geboden “en wijsheid!”
En vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals “en” schrijf ze op de tafel van uw hart.
En vers 5 Vertrouw op “Mij,” de Here “die bij u is,” met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht “en gedachten” niet.
En vers 21 tot en met 23 Mijn zoon “en evenzo Mijn dochter;” laat ze niet wijken uit uw ogen “en hart”, bewaar “het en” overleg “het met Mij” en “wees altijd” bedachtzaam, dan zullen zij het “eeuwige” leven voor uw ziel zijn, “en” een “kadosh, heilig” sieraad voor uw hals “en ziel”. Dan zult gij uw weg “altijd met Mij” veilig gaan, zonder “zorgen en zonder” dat uw voet zich stoot.
En Spreuken 4, vers 4 vanaf: Laat uw “kadosh, heilig” hart mijn “kadosh, heilige” woorden vasthouden; onderhoud mijn geboden, opdat gij moogt leven.
En vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
En vers 27 Wijk noch ter rechter, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
En vers 14 Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet.
En Spreuken 5, vers 21 Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.

En Spreuken 31, vers 11 Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken.
En vers 25 en 26 Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.
En vers 31 Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten! Amen!

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

En de HERE getuigt ook en zegt:

Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord “echt” acht geeft, zal “gezegend worden en” het goede vinden; ja, welzalig hij “en evenzo zij, die zich laat leiden door Mijn Heilige Geest en” die op de Here “in alles” vertrouwt.

Voorwaar, Hij houdt heel erg veel van u!

Spreuken 16, vers 13 Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com