DutchVideo 2022

Vertrap de geest van liefdeloosheid! Deel 1

Er bestaat geen liefde die groter is dan de liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!

Gepubliceerd op 8 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, door de Heilige Geest Gods groeit de liefde in uw hart en de liefde voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en elkaar, en wordt de eenheid zichbaar.
Voorwaar, toon jouw liefde voor de Heer en laat de liefde altijd stralen door u heen. In het volgen van de Here zou uw aangezicht een zonneschijn moeten zijn. Vertrap de geest van liefdeloosheid!

Voorwaar, laat de vreugde zijn in uw hart en vrede en vertrouwen en liefde. Hij is bij u!
Voorwaar, bewijs de Here uw liefde door te gehoorzamen in uw wandel. Wees vast geworteld in Hem. Voorwaar, bid en geloof en dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor alle dingen die komen gaan en dat u mag strijden tegen alle duivelse machten die u willen laten verslappen in uw wandel en geloof. Overwin het in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Satan haat de liefde want God is liefde. Ook haat hij de liefde tussen man en vrouw en wat ermee te maken heeft.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Er bestaat geen liefde die groter is dan de liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!
Tot slot, wie geen liefde kan geven is niet uit God. Dit is meer dan een Bijbelstudie, en wordt morgen vervolgd.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com