DutchVideo 2013

Verstop u niet!

HIJ IS GEEN PROFEET, HIJ IS DE ZOON VAN GOD!

Gepubliceerd op 16 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

jezus-heuvel-zon

Volledige weergave:

Welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 16 mei 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.

Marhaba! Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods, Rafaël, en ben uitgezonden door de God van Izaäk, Jakob en Abraham, de enige ware God van hemel en aarde.

Voorwaar, geprezen zij de levende God tot in alle eeuwigheid!

Voorwaar, u die luistert, keer u tot Hem met heel uw hart en wees Hem, die tot uw ziel spreekt, gehoorzaam.

Verstop u niet!

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is geen Profeet.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Yeshua, Isa, Jezus, gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, wie deed ooit zulke wonderen als Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus?

Hij genas de lammen en de blinden, en genas vele zieken en wekte doden op, en reinigde van zonden en melaatsheid, en dreef alle boze geesten uit!

Mattheüs 12, vers 25 en 26 en 27  Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden. En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? En indien Ik, “Yeshua, Isa, Jezus Christus”, door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan?

Wie nam de zonden op zich en stierf aan het kruis?

Mattheüs 28, vers 5 en 6  Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Voorwaar, zal een bode engel Gods u deze dingen vertellen, als Yeshua, Isa, Jezus Christus, een Profeet zou zijn?

Absoluut niet!

Na drie dagen was Hij opgestaan, Hij leeft! Isa leeft! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus, “Isa, Yeshua” tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar! Als gij dit alles nu weet, verstop u dan niet en gehoorzaam Isa, ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, genoemd.

Bid tot Hem. Hij is waarlijk de opgestane Heer! Laat uw ziel Isa loven en prijzen, en Hij tilt u op, zeer spoedig! Nodig Hem uit in uw hart. Hij heeft u zeer lief.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com