DutchVideo 2016

Verstop je niet op jouw eiland!

Vrees niet als jij jouw naam hoort roepen in deze boodschap Gods, want vandaag roept Hij jou, en richt de Here God, Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, zich speciaal tot jou!

Gepubliceerd op 8 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Purchase this image at https://www.stocksy.com/192847

Hallo, van harte welkom! Op 7 september 2016 bracht Gods engel woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia.

Voorwaar, vrees niet als je jouw naam hoort.
Hier komt jouw naam:

1 Samuël 3, vers 4 tot en met 10  Toen riep de Here Samuël, en hij zeide: Hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide: Ik heb niet geroepen, leg u weer neer. Toen ging hij heen en legde zich weer neer. En de Here riep Samuël opnieuw. Toen stond Samuël op, ging naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; leg u weer neer. Samuël nu kende de Here nog niet; nog nooit was hem een woord des Heren geopenbaard. En de Here riep Samuël nog eens, voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli, dat de Here de jongen riep. Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga heen, leg u weer neer, en als Hij u roept, zeg dan: spreek Here, want uw knecht hoort. En Samuël ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. Toen kwam de Here, bleef daar staan en riep als de vorige keren: Samuël, Samuël! En Samuël zeide: Spreek, want uw knecht hoort.

Voorwaar, Samuël, hoe vaak heeft de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, jou al moeten roepen?
De Here heeft je geroepen, ja, jij die nu luistert! Samuël, verstop je niet op je eiland. Yeshua HaMashiach, JHWH, ziet jouw korte, donkerbruine haren en ogen, en je hart. Wanneer ga jij zeggen: “Spreek, want Uw dienstknecht hoort”? Je hebt pas nog weer eens een tegenslag gehad en ziet je toekomst somber in.

Je hemelse Vader probeert je al zo lang te bereiken.
Maar om die stap te zetten, om je handen te vouwen en je zonden te belijden, vind je nog een beetje eng. Toch vraagt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om die stap te zetten!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com