DutchVideo 2014

Versla de satan met de Naam die hij vreest!

LEER, HOE JE IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, IN GELOOF DE BOZE VOORGOED KUNT BLOKKEREN!

Gepubliceerd op 5 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

wapenrusting Gods2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op woensdagavond 5 maart 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap Gods, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, strijders van de Allerhoogste!

Mijn naam is Michaël, de drakendoder. Ik begroet u in de naam van de Koning der koningen, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, ridders en strijders van God, in de middeleeuwen stond men reeds bekend op aarde met de idealen als trouw, dapperheid, moed, kracht en vaardigheden, en vooral doorzettingsvermogen. Voorwaar, gij ridders en strijders zijt niet van de aarde! En wat zijn uw idealen als kind van God, van de Allerhoogste? Kan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, ook zo trots op u zijn?

Voorwaar, vele kinderen Gods laten zich laf in de rug steken, of in hun droom kleineren en overwinnen! Voorwaar, neem de goede houding aan. Merendeels wordt gij verrast door de zwarte ridder uit de duisternis.

Gij moet uw gedachten beschermen en weten, wie gij in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, bent!

Want de Koning der koningen neemt geen genoegen met een verliezer. Een ware ridder en strijder Gods zal altijd weigeren aan een nederlaag! Voorwaar,

Lees voor: 2 Korinthiërs 10, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. 

Voorwaar, aanvallen!

Geloof verzet bergen en geeft u de overwinning, omdat gij meer dan gewone ridders en strijders zijt dan zij uit de middeleeuwen, in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Voorwaar,

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, 

Sirach 12, vers 8 tot en met 18  Hier staat geschreven: Als het je goed gaat weet je niet wie je vriend is, als het je slecht gaat merk je wie je vijand is. Als het je goed gaat ergert je vijand zich, als het je slecht gaat houdt ook je vriend zich afzijdig. Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven, zoals koper groen uitslaat, zo komt zijn kwaadaardigheid tevoorschijn. Zelfs als hij nederig doet en voor je buigt, moet je op je hoede zijn en voor hem oppassen. Dan ben je voor hem als iemand die een spiegel polijst en weet dat hij weer dof wordt. Duld hem niet naast je, anders verdringt hij je van je plaats. Laat hem niet zitten aan je rechterhand, anders neemt hij je plaats in. Als je mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk berouwen. Wie heeft medelijden met een slangenbezweerder die gebeten wordt, of met wie zich te dicht bij wilde dieren waagt, of met iemand die met een zondaar omgaat en in diens zonden verstrikt raakt? Hij blijft korte tijd bij je, maar als het je slecht gaat laat hij je in de steek. Een vijand smeert je honing om de mond, maar in zijn hart graaft hij een valkuil voor je. Een vijand huilt tranen met tuiten, maar als hij de kans krijgt drinkt hij je bloed. Als onheil op je weg komt, staat hij naast je en doet of hij je helpt, maar hij laat je struikelen. Dan schudt hij meewarig zijn hoofd en wrijft zich in de handen, roddelt over je en toont zijn ware gezicht.

Voorwaar, zelfs Daniël wist hoe hij een draak moest aanpakken!

Lees voor: Daniël C, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Als u mij toestemming geeft, majesteit, zal ik de draak zonder zwaard of stok doden.’ De koning antwoordde: ‘U hebt mijn toestemming.’ Daniël nam wat teer, vet en dunne graten, mengde alles door elkaar en vormde er koeken van die hij in de bek van de draak gooide. De draak slikte ze door en werd vanbinnen opengereten. Daniël zei: ‘Kijkt u nu eens wat u hebt vereerd.’

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, hoor ridders en strijders!

Sta weer op en geef nooit op!

Lees voor: Efeziërs 6, vers 16  Daar staat geschreven: Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, gij zijt meer dan overwinnaar en sterker dan een legioen samen.

Versla de satan met de naam, die hij vreest. Al is hij een reus, zeg:

“Ik ben het eigendom van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en ben bedekt en beschermd onder Zijn ondoordringbare, kostbare Bloed, van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en bestraf jouw duivelse streken en blokkeer jou voorgoed, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, Amen!”

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com