DutchVideo 2020

Vernietig uw afgoden en geef u over aan God!

Profetische boodschap Gods: Pakistan, Iran, India, en heel Azië, en Noorwegen, Spanje, Korea, Japan en Maleisië, onder andere, de voorzegde gebeurtenissen zullen u treffen! Bekeer u, of uw overtredingen zullen u vernietigen en u laten branden. Red uw ziel, maar wees snel!

Gepubliceerd op 1 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Welkom! Op 1 juli 2020 bracht de bode engel de volgende profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige, waarachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane, levende Here der heren en Koning der koningen, de machtige Heerser over al wat leeft.

Voorwaar, Pakistan en Iran en India, en heel Azië, en Noorwegen en Spanje en Korea en Japan en Maleisië, onder andere,
Voorwaar, het zal u verbazen, wat u te wachten staat, als u zich niet overgeeft aan de enige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de levende Zoon van God! Zonder Hem aan te nemen in uw hart en ziel en verstand en wandel, bent u reddeloos verloren en vervloekt. En de voorzegde gebeurtenissen zullen u treffen, zoals extreme zonnehitte, die uw schoenzolen zal doen smelten, en grote regenval zal, vanwege de hitte, veranderen in kokend water! Uw rijkdom zal veranderen in armoede, vanwege de enorme stormen en aardbevingen en tornado’s! Voorwaar, uw afgoden, zoals de draak en slang en stier en olifant, enzovoorts, zullen vernietigd worden! Mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Vernietig uw lelijke beelden, zonder ziel en verstand!
Wie nu, gemaakt van steen en hout en zonder leven, is verstandig; geen enkele van deze redt u. Gebruik uw verstand, of bent u aan die stenen afgoden gelijk, zo dood en dom en zonder verstand en ziel? Bekeer u, of uw overtredingen zullen u vernietigen en u laten branden. Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leeft. Red uw ziel, maar wees snel!

Leviticus 18, vers 23  En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.
Vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd.
En vers 29 en 30  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw God.
En Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com