DutchVideo 2020

Verloochen uw geloof niet!

Wie moet nu juist zwijgen? Ja, satan! Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet, en zwijgt, omdat men zich schaamt om van Hem te getuigen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 januari 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de Koning der koningen, de levende, opgestane Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, belijd met uw tong, en zwijg niet met uw mond!
Want waar uw hart vol van is, vloeit de mond van over. Wie kan nu zwijgen over de Almachtige, El Elohím, Adonai, Abba, Vader, de Alfa en de Omega, die getrouw en waarachtig is en Kadosh, Heilig, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Voorwaar, wie een oor heeft, die hore en is onbevreesd om te spreken. Verloochen uw geloof niet! Wie moet nu juist zwijgen? Ja, satan! Hij heeft geen hart. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Wie doet het kwade en niet het goede?
Alleen satan! Wie goed doet, is uit God; Hij is het Leven! Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet, en zwijgt, omdat men zich schaamt om van Hem te getuigen.

1 Johannes 5, vers 8 tot en met 11  En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij “of zij” niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.

Voorwaar, wie in het licht wandelt, laat de duisternis verblinden door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
En vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Voorwaar, laat de Here u rijkelijk zegenen, en weersta de duivel!
Laat Christus méér worden in u, en uzelf minder. Amen!

2 Petrus 1, vers 10 en 11  Beijvert u daarom des te meer, broeders “en zusters”, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com