DutchVideo 2018

Verkondig het Evangelie met wijsheid

Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 20 september 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Servin, en ben een bode engel Gods, en geef het volgende door aan Gods ware eindtijdprofeet, die alles woord voor woord doorgeeft aan u.

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

1 Korinthiërs 7, vers 6  Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen.
1 Korinthiërs 7, vers 17  Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem “of haar” toebedeeld heeft, zo, als God hem “of haar” geroepen heeft. Tot zover.
En 1 Korinthiërs 9, vers 16  Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!

2 Korinthiërs 5, vers 17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Efeziërs 4, vers 20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

Kolossenzen 3, vers 1  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Voorwaar, verkondigt het Evangelie met wijsheid!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com