DutchVideo 2022

Verheugt u in de Here ten allen tijde

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Gepubliceerd op 23 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Spreuken 10, vers 28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Voorwaar, zo spreekt de Here: Verheugt u in de Here ten allen tijde.

Psalm 119, vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
En vers 111 en 112 Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten. Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen, voor altoos, ten einde toe.
En Romeinen 15, vers 13 De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Voorwaar, zelfs al gaat u die luistert, door een dal van diepe duisternis vrees geen kwaad en zie op de Almachtige, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die over elk probleem meer dan overwinnaar is.
Hij geeft u kracht en sterkte en overwinning. Zijn herdersstok en koninklijke staf vertroosten u en brengen u naar rustige wateren.

Voorwaar, vertrouw op de Here en Hij zal voor uitkomst zorgen.

1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18 Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

En tot slot,

Filippenzen 4, vers 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com