DutchVideo 2017

Verdrukking, benauwdheid en overname door ISIS-strijders wereldwijd zichtbaarder dan ooit!

Alle voorzegde profetieën Gods, onder andere over de verspreiding van ISIS, die Profeet Benjamin Cousijnsen tot nu toe doorgaf, namens JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de enige waarachtige God van Profeet Benjamin, vervulden zich tot in de details en vervullen zich nog steeds in rap tempo! Verder worden er wederom landen gewaarschuwd voor aanslagen. Neem deze boodschappen serieus! Onderzoek het, want u zult versteld staan als u ontdekt, dat alles klopt en zich vervulde, wat van tevoren geprofeteerd werd! Dit tevens voor de ongelovige Thomassen, want alle woorden Gods zijn getrouw en waarachtig, en komen 100% van de Here God, JHWH. Geen wonder dus… wat zeg ik? Het blijft bijzonder wonderlijk! Maar wat doet u er verder mee? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

tribulation-worldwide-by-isis

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende, mededelende en waarschuwende boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods bracht deze boodschap op 26 mei 2017, woord voor woord, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden meteen opschreef. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Ik wil u even erop wijzen, dat Profeet Benjamin Cousijnsen’s openbaringen waar zijn en zich vervullen.
Luister eens naar de boodschap van 14 september 2016, met de titel: ‘Verspreiding ISIS-strijders is gedetailleerd door Gods Profeet voorzegd!’ en het heeft zich inmiddels vervuld. Voorwaar, zelfs in 2015 werd u reeds ingelicht, dat er duizenden ISIS-strijders zich hadden vermomd en dat er alarm zou worden geslagen, vanwege de grote toename van paspoorten en het spoorloos verdwijnen van ISIS-strijders. En rara… waar zijn ze?

Voorwaar, velen van de ISIS-strijders zijn er klaar voor, om uw land over te nemen!
In Indonesië vecht men tegen de extreme ISIS-strijders, die Indonesië willen overnemen, zowel in de Filipijnen, waar de ISIS-strijders de macht willen grijpen. Ze hebben al vrouwen en kinderen, en sommige mannen en leiders kunnen grijpen. Zelfs is ISIS bezig, om, onder dwang en bedreiging, kinderen van het eigen volk in te zetten! Voorwaar, precies zoals Profeet Benjamin namens de Heer u aanvankelijk al voor had gewaarschuwd, dat ISIS wereldwijd aanslagen wou gaan plegen. Er vinden aanslagen plaats in Turkije, Londen, Brussel, Israël, Rusland, Verenigde Staten, enzovoorts. En zelfs het halal van de afgoden verovert uw eetwaren, en liggen in de winkel. Dit is profetisch en zichtbaar! En zowel in de straten en bedrijven en scholen wil ISIS het overnemen. Ook bij de politie zitten ISIS-strijders!

Voorwaar, regeringsleiders zullen gedood worden en velen zullen vluchten.
Dit telt ook voor India. Ook in Dubai zal men aanslagen plegen en velen doden, en men zal de macht willen overnemen, vanwege de rijkdommen! Ook Spanje zal vreselijke aanslagen te verduren krijgen!

Voorwaar, zeg nu niet dat de totale overname en de weeën, of de grote verdrukking, de benauwdheid, nog niet zichtbaar is!
De grootste shock ooit zal zijn: de Twee Getuigen en de Rapture.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com