DutchVideo 2020

Verblijd u te allen tijde!

Hoe lang geleden is het voor u, dat u gezegd hebt: “Halleluja”? Juich, want Hij is de Koning der koningen! Verheug u in de Here, samen met alle engelen, en met uw gezin!

Gepubliceerd op 16 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 16 maart 2020 bracht een bode engel Gods deze bemoedigende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, hoe lang geleden is het voor u, dat u gezegd hebt: “Halleluja”?
Voorwaar, mijn naam is Efraïm, en ben een bode engel Gods. Laten wij, ja, tezamen met u die nu luistert, met alle engelen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige God, eren en loven en prijzen: de allergrootste, machtige God!

Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam.

Voorwaar, verheug u in de Here; Hij is uw kracht.
Verheug u in de liefde! Verheug u in Zijn bescherming! Verheug u in Zijn volmaakte werk aan het kruis!
Zeg: “Halleluja! Hij stierf voor mij, en leeft in mij, en is waardig te aanbidden en te verhogen. Halleluja, Adonai! Hosanna, hosanna, hosanna!”
Juich, want Hij is de Koning der koningen! Wees blij en vrij, en geniet en verheug u in de Here, tezamen met alle engelen, en eveneens met uw gezin in de Here! Maak Hem groot, want Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, regeert en is Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig!

De Almachtige, Waardige God zegt:
Zeg: “Halleluja!” Voorwaar, verhef uw stem, en geef Hem alle eer. Zie niet om naar wat is geweest, maar zie vooruit. En geniet met uw hart en ziel en verstand in de vreugde des Heren, en in de liefde, die God u gaf. Hij is uw Allerhoogste en regeert over alles! God is liefde en genadig, en Hij geeft u kracht en hoop, geloof en liefde. Halleluja!

Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en 18  Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

En Psalm 119, vers 111  Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten.

Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com