DutchVideo 2014

Velen zijn wereldwijd getroffen!

VELEN ZIJN WERELDWIJD GETROFFEN DOOR OVERSTROMINGEN EN HEVIGE REGENVAL! GAF PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DIT NIET VANTEVOREN DOOR? ALLEEN EEN DWAAS EN SATAN ZEGGEN: “ER IS GEEN GOD” EN “HET IS TOEVAL”.

Gepubliceerd op 1 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

zware regenval Nederland

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 1 mei 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Rehea.

Voorwaar, een ongelovige zegt:

“Wederom als vorig jaar vond er een natuurramp plaats”, of “Heel toevallig kwamen er deze donkere wolken uit het niets, en sloegen deze heftige donderslagen en bliksemslagen in”, of “Toevallig barstten die vulkanen open”, of zeggen: “Toeval, als Profeet Benjamin Cousijnsen het reeds gezegd heeft en het is vervuld!”

Satan zal altijd alles blijven ontkrachten, wat door ongehoorzaamheid en zonde gestraft is, vanwege het niet willen luisteren naar hetgeen, wat door de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan de wereld is gebracht.

Voorwaar, de bode engel Donder heeft de wereld gewaarschuwd, keer op keer. Profeet Benjamin zag angst en verbazing, en zag overstromingen en een reusachtige tornado Gods. En satan zegt u: “Gewoon een natuurramp!”

Voorwaar, 29 april 2014 zei de bode engel Gods nog: De hele wereld is gewaarschuwd. Bekeer u, voordat ik langskom! De sluizen Gods staan open, was u, wereld. Reinig u met de tranen Gods!

Voorwaar, door de hevige tranen Gods, viel er meteen, zoals de bode engel Donder voorzegd had, in Nederland heel veel water, en vonden hier en daar overstromingen plaats door de hevige regenval. Ook zelfs in Afghanistan vielen de hevige tranen Gods, die voorzeker 160 levens eisten en vele gewonden. Velen zijn wereldwijd getroffen! Voorwaar ongelovigen,

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten… Tot zover.

Wie niet wil horen naar de volle waarheid, zal verloren gaan!

Lees voor: Mattheüs 7, vers 13  Hier staat geschreven: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan.

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, bekeer u!

En geef u over aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, alleen een dwaas en satan zegt: “Er is geen God”.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com