DutchVideo 2021

Velen zijn teleurgesteld vooral God

Voorwaar, ik zeg u, ook God is teleurgesteld in 8 van de 10 kerken.

Gepubliceerd op 5 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Velen zijn er die diep teleurgesteld zijn door hun kerk en hebben de kerk verlaten vanwege hun eigen religieuze regels die ze zelf gemaakt hebben.
Zelfs zijn sommige huwelijken door hun kerkstructuren kapot gemaakt. Voorwaar, en er is nog zoveel meer over te vertellen. Vele herkennen zich in deze boodschap en weten dat dit waar is.

Voorwaar, herstel uw relatie met God.
De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wilt u bemoedigen om de boodschappen Gods, profetieën, openbaringen, en bemoedigingen, onder andere, te gaan beluisteren in de Evangelicalendtimemachine.com.

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wilt u sterken geestelijk.
Er is ook een radio waar u erg door opgebouwd word met veel christelijke muziek. Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, ik zeg u, ook God is teleurgesteld in 8 van de 10 kerken.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com