DutchVideo 2018

Velen zijn niet Rapture ready, echt ready!

Waarschuwende boodschap Gods: Hoe hartverscheurend zal het zijn, als blijkt dat men niet Rapture ready was! Velen, die menen Rapture ready te zijn, bedroeven als zogenaamde Christenen de Heilige Geest. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 december 2018 kreeg ik een boodschap, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Er zijn vele waarschuwingen Gods overgebracht en gedeeld in de Evangelicalendtimemachine.com.
Maar wat deed u daarmee? En velen zeggen: “We weten het allemaal wel. Ik ben een wederom geboren Christen. Ik ben Rapture ready!” Maar hoe hartverscheurend zal het zijn, als blijkt dat men niet Rapture ready was, vanwege dat men slechte vruchten had en meedeed met de roddelaars en kwaadsprekers, en hardnekkig en onbesneden van hart en oren was, en blind en vol haat. Gelijk velen in de wereld zich tegen de waarheid verzetten, zo verzetten zij zich ook tegen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Zo dus verzetten zich velen, die menen Rapture ready te zijn, maar het niet zijn, en zij bedroeven als zogenaamde Christenen helaas de Heilige Geest.
Zo zijn er velen, die gehecht zijn geraakt aan het kwade, terwijl de Here duidelijk zegt: Weest gehecht aan het goede; weest in broederliefde – maar dit telt ook voor de zusters – elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.

Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Aan de vrucht herkent men de geest!
Wreekt uzelf niet, en weest een goede vrucht en Rapture ready, echt ready.
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com