DutchVideo 2019

Velen worden in hun slaap en gevoel aangevallen

De geestelijke wapenrusting hangt in de kast, terwijl u juist nu in de kracht moet staan en zich moet verzetten. Vrees nimmer en sta in uw geloof, en slaap niet geestelijk, maar wees klaar en op uw hoede! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 6 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.
En Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Voorwaar, velen worden in hun slaap en hun gevoel aangevallen,
juist omdat men dan geen zin heeft en te moe is, om de treitergeesten te bestraffen. Voorwaar, velen maken het satan wel heel gemakkelijk, en ze hebben geen zin om zich te verzetten en krachtig te zijn in de Here! De wapenrusting hangt in de kast, tezamen met de helm, die de gedachten zou moeten behoeden, en het schild, dat beschermt tegen de brandende pijlen.

Voorwaar, juist nu moet u in de kracht gaan staan en zich verzetten!
De satan weet precies, hoe hij u kan verzwakken en kan vernietigen, doordat u zich niet verzet en u zich laat beïnvloeden door hem in uw gedachten.

Jakobus 1, vers 3 en 4  Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.

Voorwaar, laat het verleden met rust, dat is onderworpen aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Het verleden is gewassen en wit gemaakt; er is geen aanklacht meer! Satan kletst uit zijn nek! Voorwaar, u moet weten wie u bent in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u heeft vrijgekocht en betaald met Zijn Bloed. Voorwaar, bestraf de satan met zijn treitergeesten; u bent meer dan overwinnaar! Stamp erop en vermorzel zijn lelijke kop! God heeft u macht gegeven.

Mattheüs 10, vers 8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Voorwaar, vrees nimmer en sta in uw geloof, en slaap niet geestelijk, maar wees klaar en op uw hoede! 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, mijn naam is Power, een bode engel Gods.
Onderwerp u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Het is goed dat u alles omdraait; geef de satan maar geregeld een flink pak slaag!

Efeziërs 6, vers 17 en 18  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Weersta de satan, en hij zal van u vlieden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ Naam.
Amen! Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com