DutchVideo 2018

Velen verlaten de kerk door teleurstelling

Vele kerken hebben hun eigen kerkstructuren en wetten, wat niet uit God is. Velen hebben daardoor de kerk verlaten, en erger nog, ze hebben Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verlaten! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 6 september 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan Gods ware, eenvoudige en geliefde eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. De bode engel Gods zei, en sprak:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods, en vertel u de volle waarheid.

Tamara gelooft in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en had Hem zeer lief.
Ze ging elke keer naar de kerk, en diende de Heer met dans en lofprijs en aanbidding en zang. Voorwaar, maar of u het gelooft of niet, Tamara werd vaak het meest door haar broeders en zusters aangevallen, vanwege dat zij overgenomen waren door het religieuze kerksysteem. Het leek wel of ze geprogrammeerde robots waren! Zo zijn er ook velen teleurgesteld door vele kerken, met hun eigen kerkstructuren en wetten, wat niet uit God is. Velen hebben de kerk verlaten, en erger nog, ze hebben Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verlaten!

Voorwaar, sommigen herkennen zich in deze boodschap.
Ik wil u bemoedigen om te luisteren naar de Evangelical EndTime Machine, en uw relatie met God te herstellen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com