DutchVideo 2012

Velen denken in hokjes!

02-09-2012  BOODSCHAP GODS: VELEN DENKEN IN HOKJES EN BEGRIJPEN GODS WOORDEN NIET, SPRAK DE BODE ENGEL VAN DE HERE GOD. VERDER WORDT HET BELANG VAN VERGEVEN BENADRUKT EN HET BLIJVEN IN GODS LIEFDE.

Published on Sep 2, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change! ©BC

in hokjes denken

Volledige weergave:

Hallo! Op de vroege ochtend op 2 september 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Rithia. Ik ben de bode engel Gods en zeg u het volgende.

Een gevallen engel zou nimmer de mens verwijzen naar Jezus Christus.

Een gevallen engel zou u, die luistert, van God willen aftrekken! Mijn naam mag u vergeten, maar vergeet niet: al die engelen Gods hebben tot u gesproken in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus Jezus. En in Zijn naam hebben wij tot de eenvoudige geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen gesproken.

Word wakker daar, de tijd is nabij!

Al zeg ik deze woorden, wat denkt u dan? Als ik, een bode engel, zeg: Zijn komst is nu wel bekend, roept u: “Waar staat het?”

U spreekt toch ook niet uit boeken? U zegt nu: “Maar het is Gods woord!”

Dat klopt. Een schrijver schrijft ook een vervolg. En als een schrijver besluit om nog iets toe te voegen, omdat het zijn boek is, wat is dan uw probleem? Velen denken in hokjes en begrijpen Gods woorden niet eens, wat van de Heilige Geest Gods komt. Begrijpt u het nu? Ik zeg u nu het volgende…

In de brief van Judas, vers 17 tot en met 23 staat geschreven: Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.

De bode engel Gods sprak verder,

U daar, net voor de Komst van Jezus Christus, zullen velen elkaar niet kunnen vergeven.

Men weet niet eens dat satan de man en de vrouw, die verbonden zijn in Christus, haat. Hij heeft al vele huwelijken verwoest, ook van de Christenen. Hiermee staat hij op nummer 1.

Een ware Christen vergeeft, gelijk u wordt vergeven in Christus.

Zo niet, dan wordt u ook niet vergeven. Hoe vaak moet men vergeven, denkt u? Men vroeg het aan Jezus. U weet het wel. Jezus heeft ook uw zonden vergeven, en wijst u er ook niet telkens op. Zijn bladzijde is blanco, omdat het vergeven is. Overdenk uw vruchten Gods.

1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 8  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

De bode engel Gods sprak verder,

De Here draagt een ieder op, die Christus heeft aangenomen, om in Zijn liefde te zijn.

Want de verwoester wil alles wat door de Here samengevoegd is, kapotmaken. Praat alles uit, en vergeef, zoals Jezus ook zou doen! Richt u op Hem, breng alles bij Hem. Laat u snoeien door de Here, die niemand veroordeelt. Dat doet satan alleen. De liefde overwint. Dit alles heb ik tot u gesproken in de laatste dagen in Jezus Christus’ naam.

Maak u klaar, want de Koning komt er aan! Wie niet wil horen, gaat verloren. Ruacha, Yeshu, Adonai, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com