DutchVideo 2018

Vele landen zullen gestraft worden vanwege hun afgodenverering en draken

Vele landen, maar ook specifieke landen die bij de naam genoemd worden in deze mededelende, waarschuwende boodschap van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, zullen gestraft worden! Ook de straffen worden gedetailleerd genoemd in deze profetische boodschap van God, welke woord voor woord werd overgeleverd aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo! Dit is een waarschuwende, mededelende boodschap van God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgeleverd door de engel des Heren aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 18 juli 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ramachan, en ben een bode engel Gods.

Psalm 101, vers 6 tot en met 8  Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des Heren uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.

Voorwaar, kinderen Gods, er wordt dagelijks om uw behoud gestreden!
God stuurt hier zelf Zijn engelen voor uit, om de gevallen engelen, de demonische schepselen, te overwinnen. Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 2 juli 2012, getiteld: ‘Bid om bescherming voor uw kinderen!’ U zult veel aan deze boodschap hebben. Voorwaar, wees waakzaam, want de gevallen engelen proberen velen te overwinnen!

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.

Voorwaar!
Iran, Rusland, Indonesië, Verenigde Staten van Amerika, Japan, China, Korea, Filipijnen, Mexico, India, Spanje, Turkije, Israël, en vele andere landen, zullen gestraft worden vanwege hun afgodenverering en draken!

Johannes 17, vers 19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

Spreuken 19, vers 20  Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt.

Voorwaar, 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

En Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Voorwaar, hevige droogte en wervelwinden en hevige regenval en extreme overstromingen, gepaard gaande met enorme verwoestingen, zullen uw straffen zijn, vanwege uw ongehoorzaamheden!
Lees eens Baruch 6 uit de Apocriefen; dan weet u hoe God denkt over Rome en de Katholieke kerk, wat de afgoden betreft.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com