DutchVideo 2014

Vele landen krijgen het nu zeer zwaar!

PROFETISCHE MEDEDELING, 100% AFKOMSTIG VAN GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, EN DOORGEGEVEN AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. LUISTER WERELD, VELE LANDEN KRIJGEN HET NU ZEER ZWAAR! GROTE REGENVAL EN KRACHTIGERE TORNADO’S DAN MEN OOIT GEZIEN HEEFT! VOORWAAR, BEKEER U!

Gepubliceerd op 6 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

huge tornado

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Deze openbarende waarschuwing Gods werd overgebracht, woord voor woord, door een engel des Heren, een bode engel Gods, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

6 Augustus 2014

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelados.

De Verenigde Staten denkt, dat men 50% giftige chemicaliën al onschadelijk heeft gemaakt.

Voorwaar, Assad heeft nog genoeg chemicaliën verstopt! Profeet Benjamin Cousijnsen had u dit reeds geopenbaard. Voorwaar, Assad ergert zich nu erg aan die onheilsprofeet, die telkens de waarheid openbaart, en nu dit! Assad heeft geprobeerd, via een hoge functionaris en andere leiders van Hamas, chemicaliën – gifgas! – te verkopen aan Hamas, om zo tegen Israël te strijden. Voorwaar, wat verborgen is, zal Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, openbaren!

Voorwaar, ik openbaar u: Rusland zal spoedig een vliegtuig neerhalen in hun luchtruim!

En o wee, Indonesië, Zuid-Afrika, Canada, Turkije, India en overige landen, Hoor toch!

De sluizen Gods zullen geopend worden… grote regenval bedekt u! En vulkanen zullen krachtiger uitbarsten dan ooit tevoren. En er zullen tornado’s zijn, die krachtiger zullen zijn dan men ooit heeft gezien! Voorwaar, vele landen krijgen het zeer zwaar. De bode engel Gods, Donder, zal krachtig toeslaan.

Psalm 82, vers 2 tot en met 5  Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, en de goddelozen gunst bewijzen? Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige, bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit der goddelozen hand. Zij weten niets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond; alle grondvesten der aarde wankelen.

Jeremia 51, vers 5 tot en met 6  Want Israël en Juda zijn niet in weduwschap gelaten door hun God, door de HERE der heerscharen, al was hun land vol van schuld tegenover de Heilige Israëls. Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem.

Voorwaar, bekeer u! Heb berouw van uw zonden! 

Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com