DutchVideo 2019

Vele gevallen engelen hebben zich verbonden met de mensen!

Waarschuwende boodschap Gods: Velen hebben zich zó verbonden met de mensen, dat ze die persoon zelfs laten geloven, dat zij een kloon zijn en een alien, ruimtewezen, zijn. Het rijk van satan wil de mens niet in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laten geloven! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 16 mei 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de enige, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren, El Elohím, Adonai, uw Abba, Vader, uw Rabboeni, de Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is Choron, een bode engel Gods.

Voorwaar, de werken van satan worden met de dag zichtbaarder door de mensen heen!
Vele gevallen engelen hebben zich zó verbonden met de mensen, dat ze zelfs die persoon laten geloven, met hun buitengewone kennis, dat zij een kloon zijn en een alien, ruimtewezen, zijn. Voorwaar, het gaat zó ver, dat in de jaren ’70 Claude Vorilhon een ontmoeting had met een gevallen engel, die hem ook opdroeg om een alien ambassade te stichten, om Raël, een gevallen engel, te verwelkomen op de Aarde met zijn ruimteschip. Voorwaar, de alien ambassade zou dan de naam Elohím krijgen!

Voorwaar, zelfs Nina Hagen zou ooit ontvoerd zijn geweest door aliens.
Voorwaar, het rijk van satan is onder u, en wil de mens niet in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laten geloven!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
En Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.
En vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Voorwaar, het is beter dat men zich nu bekeert, voordat het ook voor u te laat is!
U kunt vele waarschuwingen over gevallen engelen vinden in de Evangelicalendtimemachine.com.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com