DutchVideo 2019

Vele bewijzen van aliens en UFO’s in de doofpot gestopt!

Men doet er alles aan om de waarheid verborgen te houden. De bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen, bestaan echt, zoals de mens ook bestaat. De UFO’s bestaan ook, en zijn net zo echt als uw vliegtuigen, zoals al voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet, dat de regering blijft ontkennen, dat er vele waarnemingen zijn. Men doet er echt alles aan, zelfs een moord, om de waarheid verborgen te houden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 2 januari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Elke boodschap wordt doorgegeven, zowel profetieën en bemoedigingen en terechtwijzingen, via de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar!
Elk woord wordt door Gods gezalfde, aangestelde eenvoudige dienstknecht, en geliefde en gehate ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, in de heilige tegenwoordigheid en onder toeziend oog van de bode engelen Gods, doorgegeven. Voorwaar, Profeet Benjamin, schrijf het volgende op: Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, de bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen, bestaan echt, zoals de mens ook bestaat!
De UFO’s bestaan ook, en zijn net zo echt als uw vliegtuigen, zoals al voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet, dat de regering blijft ontkennen, dat er vele waarnemingen zijn. Men doet er echt alles aan, zelfs een moord, om de waarheid verborgen te houden!

Voorwaar, vaak bij het testen van een raket moest het Amerikaanse leger in actie komen, omdat men de raketten wou vernietigen op afstand, bij het testen.
Ook is voorgekomen, dat enkele raketten van de NASA vernietigd werden; daar wordt niet over gesproken, ook niet over enkele aanslagen van de bezoekers uit de ruimte, en bedreigingen via de radiogolven en satellietverbindingen!

Voorwaar!
De VS, de regering, heeft op de Maan een grote landingsbaan en een grote geheime militaire gevechtsbasis, om te kunnen vechten tegen de buitenaardse vijanden. Ook zijn er vele bewijzen dat aliens gevallen engelen zijn! Voorwaar, luister ook naar de boodschappen, zoals met de titel: ‘Deel 1 en 2 Openbaring Gods: Aliens zijn gevallen engelen’.

Voorwaar, deel de boodschappen Gods!

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, 

Lukas 21, vers 25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding.

Er zijn planeten, waar leven is, en men dacht ook andersom: ‘Is er nog leven?’
Voorwaar, er speelt zich heel wat af, maar de boodschappen Gods via Profeet Benjamin Cousijnsen hebben u gewaarschuwd!

Openbaring 17, vers 11  En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com