Teaching

Veiligheid

Published on October 19, 2017 by Faa-iza

Goedendag! Dit is de Evangelical EndTime Machine; mijn naam is Faa-iza. Fijn dat u er bent. Vandaag wil ik u iets vertellen over veiligheid, om te beginnen met:

Psalm 4 vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

Veiligheid kan vertaald worden in: behouden, beschermd, buiten gevaar, geborgen, gered, gerust, gevaarloos en goed. Veiligheid is een gevoel van je geweten, dat signaleert of de omgeving en de omstandigheid ernaar gecreëerd zijn. We kunnen ons voorstellen wat dat zou kunnen zijn. Wanneer we aards denken, zonder het feit dat Jezus Christus in je leven is, dan denk je bijvoorbeeld aan een plek, die vertrouwd is…