DutchVideo 2017

Veilig door U!

Waarlijk, God is genadig en hoort ons gebed. Wij zijn veilig door U. Uw Naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid, halleluja! Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Vandaag, 23 november 2017, werd de volgende boodschap Gods woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden, woord voor woord, opschreef.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Psalm 4, vers 2  Als ik roep, antwoord mij, o God mijner gerechtigheid, die mij ruimte maakt in benauwdheid; wees mij genadig en hoor mijn gebed.
Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here!
Psalm 4, vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem “en haar” met welbehagen als met een schild.

Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com