DutchVideo 2016

Veel vleesetende planten zorgen voor een hel op aarde!

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, veel planten zullen in de eindtijd voor de achterblijvers tot een hel op aarde zijn! Lees of hoor verder de hele boodschap.

Gepubliceerd op 5 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

hellish carnivorous plant

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 5 januari 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Genesis 1, vers 11 en 12  En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was.

Voorwaar, in de Bijbel kunt u ontdekken, hoe groot en machtig God is, en hoe slecht satan.
Voorwaar, er is geen plek op de aarde, waar de bloemen mooier zijn dan in de hemel! Toch deelde God in liefde, in de schepping, veel groen en geboomte en prachtige bloemen en vruchten. Het is zo veel, wat God maakte! Denk daarbij aan het paradijs.

Genesis 2, vers 8 tot en met 9  Voorts plantte de Here God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had. Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

Voorwaar!
Als een goede bekende bij u voor de deur staat, met een bos bloemen ter bemoediging, zouden het weleens bloemen uit de hemel kunnen zijn. Dat laat het mooie van God zien! Voorwaar, luister eens naar de boodschap van 16 augustus 2012, met de titel: ‘Gods passiebloem heet daar: ‘Gods Zonnestraal’. Het is een onthullende en vertroostende boodschap.

Voorwaar, zo zijn er in de natuur ook vleesetende planten.
Deze planten lokken beesten met iets lekkers, om ze vervolgens vast te plakken, te verzuipen, of gewoon te grijpen! Te weinig mineralen in de bodem zorgen voor een andere uitweg. Er zijn meer dan 800 verschillende plantensoorten, die vlees, vliegen, poep, en andere gedierten eten!

Voorwaar, veel planten zullen in de eindtijd voor de achterblijvers tot een hel op aarde zijn!
Men hield van horror, en mijn krijgt horror, wat reeds aanwezig is in de hel. De vleesetende planten zullen ook tot een hel op aarde zijn. Voorwaar, God wil dit niet, maar men koos er zelf voor!

Er is maar één uitweg voor de ongelovige.
En dat is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aannemen, en gered worden of verloren gaan! 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Voorwaar, men zegt: “Bloemen houden van mensen”.
Dit zegt satan ook! De beste plek is de hemel, waar men van het beste geniet, en van de mooiste bloemen. Daar zijn geen vleesetende planten, wel in de hel!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com