DutchVideo 2018

Veel kinderen en ook volwassenen leven in een fantasiewereld

Velen gaan zover, en laten zich opereren om op Barbie te lijken, of op haar vriend Ken, die uit plastic bestaat. Waakt over uzelf en uw kinderen, en laat ze opgroeien in de waarheid! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 13 december 2018 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, wie kent Barbie niet?
Ze is zo’n Barbie vrouw, die alles lijkt te kunnen! Velen gaan zover, en laten zich opereren, om op Barbie te lijken, of op haar vriend Ken, die uit plastic bestaat. Zoals u vast wel weet:

God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. Dit kunt u lezen in Genesis 1, vers 27

Vele kinderen leven in een fantasiewereld, en ook volwassenen.
En zij beleven in hun wereld vele avonturen, en kwetsen God, die de mens niet schiep uit plastic, dat te verkrijgen is in verschillende collecties! Met het spelen met Barbie, spelen vele kinderen vaak hun wensen en dromen na.

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Voorwaar, zo zijn er vele botoxgezichten vol plastic, die op hun idool lijken, hun afgod.
Maar er zijn ook velen, die geen botox gebruiken en er mooi uitzien van buiten, en toch ook van ‘plastic’ zijn, nep! En ze zitten vol bedrog en haat en leugens, en ze spelen in hun wereld van onwerkelijkheid!

Voorwaar, zo spreekt de Heer:
Word niet gelijkvormig aan de wereld. Waakt te allen tijde! Voorwaar, laat uw kinderen opgroeien in datgene waar men geestelijk van groeit en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beter leert kennen. Waakt over uzelf en uw kinderen, en laat ze opgroeien in de waarheid!

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 10, vers 8 en 9  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
En vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij.

Voorwaar, wees echt, zoals God het bedoeld heeft! 

Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com