DutchVideo 2015

Vat hem bij de horens!

Boodschap Gods: God waarschuwt u voor satans sluwheid. Laat u niet door satan verwonden en het zwijgen opleggen. Gij moet hem bij de horens vatten, door niet te zwijgen!

Gepubliceerd op 26 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Put on the whole armor of God

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 februari 2015 bracht een bode engel van God, een engel des Heren, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, Jahweh, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Baruch Hu shem Adonai, machtig is de naam Adonai.

Voorwaar, een ridder zonder zwaard en geloof zal nimmer de overwinning behalen!
Voorwaar, ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Het zwaard des Geestes is Gods Woord. En zonder te geloven en te vertrouwen op het zwaard, zal uw tegenstander daar graag gebruik van maken!

2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Gij kunt van een overwinning spreken, als gij niet zwijgt.

Hebreeën 4, vers 12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

Voorwaar, het zwaard des Geestes, Gods Woord, snijdt satan als het ware, en snijdt hem in tweeën en pijnigt hem!
Voorwaar, mijn naam is Padimach en ben een bode engel Gods, die tot u spreekt. God waarschuwt u voor satans sluwheid. Gij moet hem bij de horens vatten, door niet te zwijgen! Laat u niet door satan verwonden en het zwijgen opleggen.

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Voorwaar, getuig tegenover anderen met het zwaard des Geestes, Gods Woord.
Sta in Zijn kracht! Want wie in u is, is groter dan die op aarde is!

Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 11 en 12, en vers 18 tot en met 20

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com