DutchVideo 2015

Vandaag is alles mogelijk voor wie gelooft!

Boodschap Gods: Voorwaar, er is kracht, verlossing, in de almachtige naam van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth. In God is power!

Gepubliceerd op 19 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Everything is possible if you believe

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 19 november 2015 bracht de bode engel Gods woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Mattheüs 15, vers 10  En toen Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat!

Voorwaar, er is kracht, verlossing, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Ik wil dat gij gelooft dat vandaag alles mogelijk is, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Power, en in God is power! En er is kracht, power, in het Bloed van het Lam. Er is in Gods rechterhand power, power, power!

Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Voorwaar, dat betekent dat er power, Gods power, is in u, als u wederom geboren bent, een kind van God.
Aan een kind van God is de gehele duivelse legermacht, dus alle geesten, onderworpen! Is dat power?
Ja, Gods power! En Zijn power, Zijn Bloed en verlossing en bevrijding: dat werkt door u heen als kind van God.

Voorwaar, strek uw hand uit naar het scherm, ja ook u.
Voorwaar, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, is alles onderworpen! Verander! Genees! Wees vrij van elke gebondenheid! Ik beveel het onder het gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Kom eruit, depressie, haat, kankergezwel, bloedvirus, reuma, verslaving, alle lichamelijke klachten! Ga nu weg. Power! Power! Power, in de tempel Gods, in Jezus’ Christus’ naam! Amen. Amen.

Voorwaar, Gods woord is levend en u bent uitverkoren en bedekt onder Zijn kostbaar Bloed.
Dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, voor het wonder dat Hij u gaf!

Voorwaar, evangeliseren is meer dan folders uitdelen.
Bid en genees. Deel wonderen uit, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij “en zij” ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Wees gezegend in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com