DutchVideo 2020

Uw relatie onderhouden is overwinning!

Zonder een echte relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent u krachteloos en een doelwit van satan!

Gepubliceerd op 3 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, als u met Yeshua HaMashaich, JHWH, Jezus Christus wandelt, bent u meer dan overwinnaar!
Voorwaar, maar hoe wilt u dan overwinnaar zijn en de satan vertrappen als u niet eens uw relatie onderhoud en uw zonden belijdt vanuit uw hart en echt alles bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus brengt?

Voorwaar, bekeert u!
Zonder een echte relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent u krachteloos en een doelwit van satan! Voorwaar, als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus hebt aangenomen in uw hart en als u uw relatie onderhoud, dan heeft u niets te vrezen.

Voorwaar, satan word echt bang voor u als u de Heer groot maakt, en ook hij wist dat in lofprijs en aanbidding kracht zat.
Voorwaar, u bent juist sterk als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus overal bij in betrekt en met Hem praat. En hebt u ergens waar u mee zit? Als Hij in u is, is dit alles zijn probleem. Maar wat stelt het voor?
Hij is in u en Hij is meer dan overwinnaar! Vrees niet voor satan! Vertrap hem met alles wat in u is, door juist u in te zetten in Hem Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en door Hem groot te maken.

Voorwaar, denk daarbij als gelijkenis in een huwelijk,
zonder uw inzet in uw relatie, bent u kansloos zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Uw relatie onderhouden is overwinning! Satan moet u vrezen vanwege uw relatie die u onderhoud met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!

Psalm 103, vers 1 tot en met 5 Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com