DutchVideo 2015

Uw God Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, is uw Heelmeester!

Boodschap Gods: Dit is een wonderbaarlijk verslag van wat Benjamin Cousijnsen op 20 november 2015 meemaakte. De bode engel Gods las vandaag de woorden voor van deze gebeurtenis. U hoort, hoe God zich ontfermt over een Christelijk echtpaar van Syrische afkomst, binnen een AZC kamp, en hen herstelt in alle opzichten!

Gepubliceerd op 23 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

small capsule1

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 23 november 2015 schreef Profeet Benjamin Cousijnsen, met de hulp van de bode engel van God, het volgende verslag op.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, op vrijdag 20 november 2015 werd Profeet Benjamin Cousijnsen uitgezonden naar een vluchtelingenkamp in Nederland.
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Rafaël.

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, gelooft u niet dat God nog steeds Dezelfde is, en het onmogelijke in de ogen van mensen mogelijk kan maken?
Gelooft u niet dat God meer kan dan uw verstand aankan? Voorwaar, Hij is de Almachtige! En ik, Rafaël, wil dat u elkander gaat aanvuren, dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob Zijn kracht niet heeft opgeborgen, maar juist wil dat het onmogelijke gebeurt! Gelooft u niet dat het onmogelijke juist mogelijk is bij God? Dan raad ik u toch aan om naar dit getuigenis te luisteren.

Aan Profeet Benjamin Cousijnsen werd geopenbaard, dat hij naar een vluchtelingenkamp in Nederland zou gaan.
Een bode engel Gods toonde hem reeds van tevoren een echtpaar uit Syrië, met een traumatische achtergrond. Op die dag vertrok Profeet Benjamin Cousijnsen om 9 uur met de bus. Profeet Benjamin dacht dat hij naar het treinstation moest. Maar de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak door Profeet Benjamin Cousijnsen heen: Druk op de knop, en stap daar uit de bus!
Profeet Benjamin stapte in de stad, in het centrum, uit, waar hij woonde. Hij dacht, ‘Ben ik niet te vroeg uitgestapt? Moet ik dan niet met de trein mee? Was dat wel de stem van de Heer?’ Van alles ging er door hem heen… ‘En nu?’
Ik, Rafaël, zei: Benjamin, wat doe je hier?
“Ja, dat vraag ik me ook af!” zei Benjamin.
Ik, Rafaël, lachte, want ik wist het wel, en zei: Kijk eens daar op het plein!
Benjamin zag een soort capsule staan, waar een doorzichtig stoeltje zonder stuur in zat, en zag wel een soort getallenteller.
Ik, Rafaël, zei: Ga daar in zitten, voordat hier mensen aan komen lopen.
“Wat is dit voor een apparaat?”
Ik, Rafaël, lachte: Een ruimte space verplaats capsule. Alles is ingesteld: de dag en de vertrektijd, die over 2 minuten ingaat. Doe dit horloge om. Als het lampje rood is, moet je binnen 5 minuten in de capsule zijn!
Benjamin zei: “En als ik te laat ben?”
Ik, Rafaël, zei: Dan heb je heel erg pech. Let op dat lampje… Je vertrekt nu!
Ik, Rafaël, hoorde iemand nog roepen: “Ik heb hoogtevrees!” maar hij was al weg.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen kwam met de capsule tussen de brandnetels terecht.
Hij stapte uit, en sloeg er een pad doorheen met een stok, die voor zijn voeten lag. Iets verderop was een pad met puinsteentjes, en hij zag het kamp van de vluchtelingen… Twee bewakers vroegen hem om een legitimatiebewijs, zijn paspoort, en Benjamin zag dat zijn foto en gegevens veranderden. Profeet Benjamin werd gefouilleerd en mocht daarna het kamp op. Het leek wel een woonwijk! Hij zag kinderen spelen en mensen praten met elkaar. Ze keken op van de man in het nette pak. Na een stuk gelopen te hebben, sprak de Heer: Bij dat huisje moet je zijn.

Profeet Benjamin herkende de man.
Hij was blind aan één oog, en mank. Profeet Benjamin stelde zich voor. En na een tijdje gepraat te hebben met de man en zijn vrouw, vertelde hij dat hij drie kinderen had verloren, één bij de geboorte, en één van 8 jaar, en het andere kind van 12 jaar. In Syrië, in hun dorp, waar Christenen woonden, werd zijn vrouw tweemaal aangevallen door meerdere soldaten van Bashar Al-Assad, en door hen verkracht. Zij moesten vluchten, vanwege dat ze Christenen waren en daar uitgemoord zouden worden! Ze wonen met acht personen in een wooneenheid. Vanwege de handicap en traumatische aandoeningen kwamen ze bijna nergens voor in aanmerking.

Voorwaar, Profeet Benjamin zei: “U gaat vandaag genezen worden, en ook uw vrouw, en uw leven gaat er voortaan anders uitzien!”
Benjamin vertelde aan deze mensen, wat de Heer tot hem gesproken had, namelijk: “Ik, de Here, zend Profeet Benjamin Cousijnsen, om hun geloof te versterken, en zal de blindheid en ziekte en elk litteken wegnemen, zowel geestelijk als lichamelijk”. Profeet Benjamin sprak een gebed uit, en dankte Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor Zijn wonder! De man was meteen totaal genezen, en begon te huilen en te dansen, en riep: “Ik kan weer werken en een cursus volgen!” Ook zijn vrouw werd genezen, en vergaf haar verkrachters, en zei in haar gebed: “Reken hen deze misdaad niet aan, Yeshua!” Ook de littekens en verwondingen waren helemaal weg. En haar man was ook aan zijn oog genezen van blindheid, en zijn benen waren genezen!

Voorwaar, 4 uren was Profeet Benjamin Cousijnsen bij deze mensen in het kamp.
Ze hebben samen met elkaar de Heer grootgemaakt! Het horloge om Benjamins pols begon rood te knipperen. Benjamin nam afscheid. Wat waren ze dankbaar voor alles! Benjamin rende terug naar de capsule, en was net op tijd voor vertrek.

Toen hij terug was op het plein, waar hij was vertrokken, ontdekte hij dat hij nog maar 1 uur weg was geweest, terwijl hij 4 uren weg was!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com