DutchTo the futureVideo 2014

Uitverkorenen Gods worden ‘heelal-wijd’ verzameld!

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, ALS U OPENSTAAT VOOR DE BOODSCHAPPEN GODS, WAT WIJ ENGELEN GODS BRENGEN, DAN ZAL U ONTDEKKEN DAT YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DEZELFDE IS.

Gepubliceerd op 9 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

space - planets

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 december 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.

Voorwaar, pak uw Bijbel eens en ga naar:

Markus 13, vers 27  Daar staat geschreven: En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.

Voorwaar, pak voor uzelf eens even een glas water, en ontspan u en luister aandachtig.
Van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels wil heel wat zeggen! Dit betekent dus: niet alleen mensen van de planeet Aarde. Voorwaar, maar als u een hokjesdenker bent en structuurgebonden bent, en niet openstaat voor de nieuwe dingen Gods, die Hij u wil openbaren, dan heeft het geen zin om verder te luisteren. Voorwaar, maar als u openstaat voor de boodschappen Gods, wat wij engelen Gods brengen, dan zal u ontdekken dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Dezelfde is!

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, dit betekent dus ook: van alle planeten elders in de ruimte!
Voorwaar, de engelen zullen uitgezonden worden, om ook elders, waar men onderwees, te verzamelen. Voorwaar, er is meer tussen hemel en hel!

Lees voor: 1 Thessalonicenzen 4, vers 17 en 18  Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.

Heeft u het gelezen?
Daar stond dus: samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden! Voorwaar, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard.

Ook uit het dal der zielen, zullen wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebben aangenomen, weggevoerd worden.
Meer over het dal der zielen vindt u onder de titel: ‘Openbaring Gods: De plaats der zielen!’ en de titel: ‘De Engel des Doods vertelt over het dal der zielen’. Voorwaar, het is beter dat men zich bekeert!

Job 34, vers 21 tot en met 27  Want zijn ogen gaan over des mensen wegen, en Hij ziet al zijn schreden; geen donkerheid is er, noch diepe duisternis, waarin de bedrijvers van ongerechtigheid zich kunnen verbergen. Want voor de mens stelt Hij geen vaste tijd om voor God in het gericht te verschijnen, geweldigen verbrijzelt Hij zonder onderzoek, en anderen stelt Hij in hun plaats. Daarom, Hij geeft acht op hun daden, Hij stort hen omver in de nacht, zodat zij verbrijzeld worden. Als goddelozen tuchtigt Hij hen, ter plaatse waar men het ziet, omdat zij van Hem zijn afgeweken, op geen zijner wegen acht hebben geslagen.

Voorwaar, bekeren kan ook te laat zijn.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com