DutchVideo 2015

Uitslag en gebed van: De wensen van alle mensen!

De ingestuurde wensen werden bij de Heer gebracht, naarmate ze binnenkwamen. In de live in beeld boodschap van vandaag bidt Profeet Benjamin Cousijnsen ook nogmaals voor alle ingezonden wensen. Ook wordt er bekendgemaakt, welke wensen specifiek vervuld gaan worden, in opdracht van de Here Jezus Christus, en hoeveel wensen er meteen vervuld worden. Tip: luister en bid ook mee met de eerste boodschap van vandaag, voor genezing en herstel voor uzelf en/of uw naaste broeders en zusters!

Gepubliceerd op 1 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

I wish2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Het is vandaag 1 oktober 2015, en we gaan vandaag verder met wensen. En ik herhaal, mensen hebben wensen! En natuurlijk heb ik weer heel veel post, en ik ga er een van bovenaf pakken en voorlezen aan u.

En het begint zo…
“Hallo, Profeet Benjamin! Mijn naam is Mark. Ik woon in Yazoo City, Mississippi, USA. Ik heb een gebedsverzoek…” Hij is eigenlijk een soort dominee, kun je wel zeggen. Hij zegt dat hij dat niet is, maar eigenlijk is hij dat wel, omdat hij ook het woord brengt van de Heer. Hij predikt in de gevangenissen en in verpleeghuizen en een soort klein kerkje. Maar hij zou heel graag willen, dat de Heer voor hem meer deuren gaat openen! Ik wil ook vragen, of u ook speciaal voor hem wilt bidden.

De Heer die gaf het volgende door voor hem.
En daarom geef ik deze teksten door, zodat Mark het zelf op kan zoeken. En dat is:

Psalm 34, vers 21, en Psalm 69, vers 34, en Psalm 119, vers 59 tot en met 63

Verder maakte de Heer mij duidelijk, toen ik deze mail las…
dat de Heer voor deuren zal zorgen, die geopend worden, zodat Mark ook meer vrijheid krijgt om ook elders nog verder te kunnen spreken. Hij spreekt hoofdzakelijk, het meest over de eindtijd. En de Heer is daar ontzettend blij mee, want wie spreekt er nog tegenwoordig over de eindtijd? Want in vele kerken worden veel toetjes gebracht. Maar waar het om gaat, en waar we in leven, dat wordt vaak verzwegen! En daarom, de Heer die geeft hem ook een DVD van de ministry, en hij krijgt het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ cadeau, om het ook te gebruiken, als hij de gevangenissen bezoekt, en ook –  waar hij ook naartoe gaat – dat hij het boek zelfs gaat gebruiken, om mensen te bemoedigen met de woorden Gods, die ook doorgegeven zijn via mij, dankzij de Heer die alles 100% doorgeeft.

Ga ik nu verder naar de volgende, en dat is nummer twee.
“Mijn wens is”, zegt deze persoon – alleen de voornaam Kathy – “ik wens: mijn gebed is voor mijn twee zonen, mijn familie, de mensen met wie ik werk, en mijn buren, en dat al mijn vrienden op Facebook worden gered en gedoopt met de Heilige Geest, en klaar zijn, en kijken en wachten op de wederkomst van onze Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en dat ze ontsnappen aan de toorn Gods, die gaat komen.”

De Heer die gaf het volgende door, ook voor jou, Kathy:

Job 39, vers 14, en Psalm 28, vers 7, en Psalm 31, vers 15

De Heer wees mij er ook nadrukkelijk op, dat je niet moet zwijgen, wat er ook gebeurt en hoe anderen ook spreken.
Blijf in de tegenwoordigheid van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en blijf getuigen! Want de Heer zegt ook: Want sommigen zullen zich later bekeren, en laten dopen, en ook aan Gods toorn ontsnappen. Nu, is dat niet geweldig? Dan zeggen we, Halleluja, prijs de Heer!

We gaan verder naar het volgende.

Psalm 63, vers 9  Dat is een Bijbeltekst, die de Heer met mij deelde voor u. En dat is Psalm 63, vers 9  Daar staat: Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast.

Dat is een geweldige bemoediging!
Kun je je voorstellen: ‘verkleefd’, dat is eigenlijk van, als iemand een hand geeft als het ware, geeft iemand een hand, dan blijf je er natuurlijk niet aan vastkleven. Maar de Heer die maakt duidelijk: als Hij jou vast heeft en jouw rechterhand vast heeft, dan betekent dat, dat Hij het ook niet loslaat! En dat is zo mooi, en dat wil de Heer met u delen: de Heer heeft u lief, en heeft u bij de rechterhand vast en laat u ook niet in de steek!

De Here zal de gebeden ter ore nemen, de wensen van uw hart, en zal er enkele nu ook gaan vervullen!

Psalm 91, vers 1 en 2  Dit mag ik ook met u delen, en die mag u zelf opzoeken in uw Bijbel, Psalm 91, vers 1 en 2

Verder, ook van de ingestuurde wensen, worden er zes, met ingang van nu, meteen vervuld! zegt de Heer.
Halleluja, prijs de Heer!

Is uw wens vervuld?
Laat het ons dan weten, of: uw ervaring met de boodschappen Gods van de Evangelical Endtimemachine.
Hier zijn de mailtjes allemaal, een hele stapel. We gaan daar ook de handen op leggen. En ik wil vragen, of u uw handen ook uit wilt strekken, in het geloof naar de camera toe, naar het beeldscherm, om ook samen te bidden voor de mensen met al hun wensen!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wij willen u danken, Heer, voor alle mailtjes, die we hebben ontvangen.
Heer, ik weet dat de mensen wensen hebben, en het zijn er zoveel, Heer! Maar ook zoveel, Heer, waar we naar verlangen, Heer. Ik wil U ook vragen, Heer, wilt U onze hartenwensen vervullen, Heer? Ik wil U ook vragen, Heer, wilt U de ingezonden mailtjes, de mensen, aanraken, Heer? U kent hun hart, Heer, maar ook hun verdriet, Heer, maar ook hun strijd, Heer, en ook hun pijn, Heer. Ik bid U, Heer, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, raak de personen aan, Heer! Herstel ze, Heer, in uw machtige naam, Heer, en raak ze aan, Heer! En ik strek mijn ene hand ook uit, Heer, naar het beeldscherm, Heer. Raak hen nu aan, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Heer, U bent de Almachtige, de Waarachtige, de Overwinnaar, de Geneesheer! Ik dank U, Heer, dat U zo de mensen aanraakt, Heer, en de kijkers aanraakt, Heer, en dat we kunnen zeggen: “Halleluja, prijs de Heer!”
Dank U Vader, dank U Here, dat U eenieder die op U vertrouwt, Heer, Here God, een ieder die zich uitstrekt naar U, Heer, dat U elke persoon aanraakt, Heer. U slaat niemand over. Here, U weet en U kent ieder, Heer, wat hij of zij nodig heeft. Dank U, Heer, voor totaal herstel! Here God, voor een diepe aanraking naar geest, naar ziel, naar lichaam, in hart en in gedachten, Heer. Dank U wel, Heer! Heer, maar het mooiste, het allermooiste is dat we U mogen kennen, Here. Here, dank U wel, Heer, dat U vanuit een relatie, Heer, wat we met U mogen hebben, Here, dat U, Heer, ons aanraakt en met ons gaat, Here, elke dag. U bent onze Vertrooster, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. U bent onze Redder. Heer, en U bent onze Geneesheer, Heer. Heer, U bent gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid Dezelfde! Ik dank U, Heer, voor Uw Heilige Geest, voor Uw zalving. Dank U, Heer, dat u eenieder aanraakt, dank U wel! Alle eer en alle lof aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor wat Hij doet aan u. Amen.

En ik dank u voor het kijken, en we sluiten ook af met:
Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com