DutchSalvation PrayerVideo 2013

Uitnodiging Gods: Verlossings- en bevrijdingsgebed!

16-01-2013  VERLOSSINGS- & BEVRIJDINGSGEBED: VANUIT DE HEMEL, DIRECT DOOR ONZE GOD ZELF MEEGEGEVEN! DE BODE ENGEL GODS GAF DEZE, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, DOOR. BID MEE EN ONTVANG REDDING EN BEVRIJDING!

Gepubliceerd op 16 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

 

Hallo, welkom! Op 16 januari 2013 bracht de bode engel Gods ’s ochtends een speciale boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, die gaat over verlossing en bevrijding. Het is een gebed, en u wordt uitgenodigd om dit gebed na te zeggen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Chereo.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

Als u een gebed nodig hebt voor verlossing of bevrijding, bid mij dan na…

Ik zal straks ruimte geven, om uw zonden naar de Here God toe te brengen, en u kunt mij daarna gewoon weer verder nabidden.

Bid dit:

“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik geloof dat u ook voor mij naar het kruis van Golgotha ging, en mijn zonden meedroeg. Ik geloof en bekeer mij, en vraag u om vergeving van occultisme, en zal mijn zonden en zwaktes benoemen nu…” (Neemt u de tijd om uw zonden en zwaktes bij de Heer te brengen, terwijl u naar de muziek luistert op de achtergrond…)

Bid mij verder na:

“Ook geloof ik dat u opgestaan bent van de dood, en dat u nog steeds Dezelfde bent in machtige wonderen, en dat u mij nu aanraakt, en mij verlost hebt met uw kostbare Bloed!

Ik dank u, dat ik met alles naar u kan komen, en dat ik vanaf nu Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toebehoor.

Ik belijd al mijn zonden, bekend en onbekend. Vergeef mij. Ik open mijn hart en ziel voor u. Reinig mij op dit moment met uw Bloed!

Ik wil u danken voor uw Bloed, en dat u alles, alles bedekt hebt met uw Overwinningsbloed, en alles verbroken hebt en mij gereinigd hebt en vrijgezet hebt van elk juk. En ik dank u, Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor uw Bloed en uw bevrijding! En ik dank u, dat ik vanaf nu mij een kind van God mag noemen, en dat ik op de beloften van uw woord: ‘Ieder, die de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden’, mag staan.

In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verloochen ik jou, satan, en maak mij los in Jezus Christus’ naam van al jouw werken! Ik maak mijzelf los van jou, en ik sommeer je mij nu direct met het gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voorgoed te verlaten, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Amen! Dank u Heer! Vanaf nu ga ik een vaste relatie aan, en zal naar een volle evangelische kerk gaan, waar ik u kan loven en prijzen en danken, en kan groeien.”

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, ik zeg u, Hij is heden Dezelfde tot in alle eeuwigheid!

Dank Hem met uw eigen woorden vanuit uw hart.

Neem gerust contact op via Volle Evangelische Eindtijdspace of via Eindtijdnieuws.

Ik ga nu, Profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com